Utskrift
Kategori: Bjørneremshistorie
Treff: 3808

Her finner du rapporten fra utgravingene i Bjørneremshellerne

 En presentasjon av Anders Numedal finnes her:

Olav Rekdal: Eventyr og Segner - Folkeminne frå Romsdal. 

Om Utboren på Mia,        Skatten oppfor Ulvika      Skatten i Bløkallen

Skatten på Jennset         Domhella                        Tauter-Erik

Tautra - Ljoså Grynna                           Her kan du bla i boka!