Arkiv over tema
Somme stader finn ein stoff om eit tema i forfattararkivet. Dette er då merka med F for   forfattarinitialane i kolonnen Arkiv. Somme hovudtema er delte inn i deltema.   
       
Hovudtema Deltema Kjelder Arkiv
       
Bjørneremshellerane   Bjørneremsfundet N, A.
Utgraving i   1912   Forhistoriske   hulefund  
Utført av A.   Nummedal   fra Mien i Romsdal  
Funn og   tolking   Av A. Nummedal 1912  
       
    Oldtidsminner i P, N.
    Midsund kommune  
    Av Nils Parelius 1965  
       
    Romsdals Budstikke, RB
    07.08.2010:  
    "Hellarar og   historier"  
       
    "Bjørneremshellerane" R, P.
    Artikkel av  
    Palmar Raknes og  
    Torfinn Bjørnerem  
       
Hamneset   Oldtidsminner i P, N.
Registrering   1965   Midsund kommune  
Gravrøyser og   Av Nils Parelius 1965  
steinsetningar      
    "Hamneset" R, P.
    Av Palmar Raknes  
       
Riksgrensa   "Statsarkivet i   Trondheim Statsark.
    Om grenseoppgangen  
    mellom Sverige   og  
    Norge i 1658"  
       
    "Da Romsdal var   svensk" RB
    RB, Iver Gjelstenli  
       
Språkgrense   "Målføretilfang   og G, H.
    tradisjon frå   Midøy"  
    Av Harald Grytten  
       
       
Språkgrense   "Er framleis SP
    sunnmøringar"  
    Sunnmørp., Bård Siem  
       
Folketeljing Folketeljing i 1801 "Folketellingen   i året folket. 1801
    1801 for  
    Otrøy og Tautra og  
    Midøy og Dryna"  
       
  Folketeljing i 1865 "Folketellingen   i 1865 folket. 1865
    for Midsund kommune.  
    Omfatter øyene  
    Otrøy og Tautra og  
    Midøy og Dryna"  
       
  Folketeljing i 1900 "Folketellingen   i 1900 folket. 1900
    for Otrøy og Tautra  
    og Miøy og   Dryna"  
       
  Folketeljing i 1990 Midsund kommune folket. 1990
       
  Folketeljing i 1900 "Folketellingen   3.12.1900 Sandø
  for Sandøy for Herredet  
    1546 Sandø"  
       
  Folketeljing i 1900 "Folketellinga   1900 Skodje
  for Skodje Skodje kommune"  
       
  Folketeljing i 1801 "Folketelling   Watne Vatne
  for Vatne Annex Sogn 1801"  
    v. Palmar Fjørtoft  
       
  Folke- og   jordbruksteljing "Folke og   Jordbruks- Vatne
  1865 for Vatne teljinga 1865  
    Watne Annex   Sogn"  
    v. Palmar Fjørtoft,   1976  
       
"Klokkarboka"   "Avskrift av   klokkarboka klb.
    for Otrøy sokn  
    1878 - 1908"  
       
Kyrkjebøker   Kyrkjeboka 1817 -   1844 kyrkjeb. 1
    Kyrkjeboka 1872 -   1878 kyrkjeb. 2
       
       
Slektshistorie   Gardssoge Blø og B, M.
    Bløfeten 1520 - 1999  
    Mass Blø, 2002  
       
    Dei kom frå M, N. A.
    Fixdalsstranden  
    av Norvald Arild   Misund  
    ca. 2000  
       
    Jogardsslekta S, T
    Av Tor Stallvik, 1981  
       
    Islands- Doret J, A
    Hennar liv og   etterslekt  
    Av Anna Julnes, 1977  
       
Skulehistorie   "Soga om skulen   i Aukra. skh. 1
    Fræna er med til 1859  
    og Sandøy til 1867.  
    For Nord-Aukra går   soga  
    til 1924 og for   Sør-Aukra  
    til 1955."  
    Av Ivar Sundsbø  
       
    "Frå   skulesoga" skh. 2
    av Ivar Sundsbø  
    Bygdeboka 2 av O, K.3
    Kristian Opstad 1984  
       
    "Utviklinga av   folkeskulen skh. 3
    i Noreg med særleg   fokus  
    på vårt distrikt   rundt  
    1814"  
    Artikkel i Øyavis   2014  
    Av Palmar Raknes  
       
Skulebøker Kristendomskunnskap Bibelsoge for   folkeskulen kr. 1
    1934  
    Lauritz Holsvik  
       
    Bibelsoge for   folkeskulen kr. 2
    1941  
    Lauritz Holsvik  
       
       
Skulebøker   Sverdrups forklåring   til kr. 3
    katekisma 1948  
       
  Geografi Skole-atlas 1964 geo.
    Ivar Refsdal  
       
  Rekning Reknebok for   folkeskulen rekn.
    1. skuleåret, 1940  
    Aam. Johannesen  
       
  Norsk Dyrerim fra A til Å no. 1
    Ragnhild Sohr, 1944  
       
    Øvelsesbog no. 2
    Læsning av   Haandskrifter  
    Otterøens østre  
    Skoledistrikt  
       
    Den fyrste bok åt   barnet no. 3
    Jonas Vellesen, 1921  
       
    Skjønnskriftbok, 1931 no. 4
       
    Lesebok for   folkeskulen no. 5
    Nordahl Rolfsen og  
    Bernt Støylen 1932  
       
    Norsk for folkeskulen no. 6
    2. og 3. skuleåret,   1957  
    Henrik Søreide  
       
    Nordahl Rolfsens no. 7
    Lesebok  
       
Om Anton   Beinset   "Dag og   Tid", 15.11.77 Om A. B.
    "Dag og   Tid", 06.01.94  
    "Romsdals   Budstikke"  
    30.07.1988  
    "Øyavis",   18.08.94  
    "Øyavis",   juni 2006:  
    "Dugnad på   Naustloftet"  
    "Øyavis":   "Slekt- og  
    "Historielaget   jubilerte"  
    mai.08  
       
Om Anton   Beinset   "Romsdals   Budstikke"  
    15.08.1994  
    "Dag og   Tid", 06.01.94  
       
Fiskeri "Fiskeria i Møre   og Særoppgåve i   historie. F
  Romsdal ca. 1850 -   1900" Av Oddmund Løken L, O. 1
       
  "Fiske på Nordre   Otrøy Artikkel F
  ca. 1850 - 1900" Av Peder I. Ræstad LM 1
       
  Utvikling i norsk   fiske Hovudoppgåve i   historie. F
  1950 - 80, med   hovudvekt Av Oddmund Løken L, O. 2
  på havfiske    
       
  "Kraftblokkfiske" Artikkel F
    Av Knut I. Sjøvik LM 4
       
  "Fiske i 1920 -   30-åra" Gutedagar F
  "Sildegarnsdrift" Av Alf Sunsbø, 1981 Su. A. 2
  (heimefiske)    
  "Landnotlag"    
  "Sildearbeid"    
  "Snurpenota"    
  (kom i bruk ca. 1930)    
  "Storsildfiske   med    
  drivgarn"    
  "Torskefiske på   Onahavet"    
  "Lofot-fisket"    
  "Linefiske på   Storegga"    
  "Heimefiske"    
  "Pilken"    
  "Påt-troene"    
       
  Sildefiske på   1900-talet Midsund på havet F
  Torskefiske utanfor   Ona Redigert av Kristian O, K. 5
  og rorbulivet på Ona   og Opstad, 1987  
  Husøya    
  Bankfiske/eggafiske    
  På Lofoten med garn    
  Snurpenot på Lofoten    
  Oversikt over   fiskebåtar    
  i kommunen frå ca.   1900    
  til 1980-åra    
       
       
Jordbruk Gardsarbeid i   1920-åra: Gutedagar F
  "Vår-onn" Av Alf Sundsbø, 1981 Su. A. 2
  "Potet-setting"    
  "Torv-onn"    
  "Slått-onn"    
  "Kornhaust"    
  "Trøsking og   kornreinsing"    
  "Ved   kverna"    
  "Saueutstilling"    
  "Kyrne og   fjøset"    
  "Potetopptaking"    
  "Saueklipping"    
  "Slakting"    
       
  "Gamle reiskap. Særoppgåve Jordb.
  Frå åker til   kvernhus" Statens Sløyd- og  
    Tegnelærarskole  
    Av Kolbein Rakvåg,   1950  
       
  Seterdrift i   1920-30-åra "Setring på   indre Otrøy F
    i 1920-30 åra" LM 1
    Av Astrid Heggdalsvik  
       
Industri "Klauset slipp   og "Klauset slipp   og LM 4
  motorverksted" motorverksted"  
    Av Georg Hole  
       
Handarbeid Strikking Strikkebok Handarb. 1
    Av Emma Blø, 1936  
    Strikkebok Handarb. 2
    Av Emma Blø, 1937  
       
  Skreddarfaget Rissebok Handarb. 3
    Mål og Mønster  
    Kurs 1939  
    Ingrid Ugelvik  
       
Krigen Krigshandlingar "Veteranane   fortel" F, LM 3
  våren 1940    
    "Aprildagane   1940" F, LM 3
       
    "Mangt å   minnast" F
    Av Olav Jenset LM 3
       
       
Krigen   "Krigsminne frå   1940" F
    Av Arvid Vølen LM 3
       
    "Minne frå   krigsdagane" F
    Av Harald Orvik LM 3
       
  Midsundsoldatar i   krig "Midsundsoldatar   i krig" F
    Av Odd Fremstedal LM 3
       
    "Aprildagane   1940" F, LM 3
       
    "Krigsminne frå   1940" F
    Av Arvid Vølen LM 3
       
    "Mangt å   minnast" F
    Av Olav Jenset LM 3
       
    Brev til Olav Jenset. Krigsm.
    Gjeld Ole Elias   Svinnset.  
    Var med i kampane ved  
    Dombås. Av A.   Svinnset  
       
  Senking av båtar "M/S Cometa   senka av F
    tysk ubåt" LM 3
    Av Hagbart Blø, 1995  
       
    "Engelsk båt   senka F
    utanfor Rørset" LM 3
    Av Jonas Rørset, 1995  
       
    "Ørland" F
    Av Arve Misund, 1995 LM 3
       
    "Krigsminne" F
    Bombinga av   "Ørland" LM 3
    Av Ingeborg Bjørnerem  
       
  Flystyrt "To tyske   flystyrt i F
    i Midsund 19. aug.   1940" LM 3
    Av Bernhard Ugelvik   og  
    Peder Midtbø  
       
    "Farlige fjell.   Minne frå Krigsm.
    den andre   verdenskrig."  
    Av Bernhard Ugelvik  
       
Krigen Heimturen frå Lofoten "På Lofoten   1940" F
  1940 Av Iver Sjøvik LM 3
       
    "Mangt å   Minnast" F
    Av Olav Jenset LM 3
       
    "Heimtur fra   Lofoten" F
    Av Peder I. Ræstad Ræ. P. I.
       
  Spesielle hendingar "I åpen   båt" F
    Av Trygve Ugelvik LM 3
       
    "Framande menn i F
    høystålet." LM 3
    Av Trygve Ugelvik  
       
    "Dramatisk   fiskevasking" F
    Av Aslaug Tangen LM 3
       
    "Bryllaup i   Heggdalsvika" F
    Av Astrid Heggdalsvik LM 3
    "Skyting for   moro skuld" F
    Av Knut Heggdal LM 3
       
    "Jordmor i   krigsår" F
    Av Elen Kvam   Heggdalsvik LM 3
       
  Daglegliv med   rasjonering "Husmor i   krigstid" F
    Av Ingebjørg Heggdal LM 3
       
    "Kvardagen i   krigsåra" F
    Av Anna Opstad LM 3
       
    "Mat i   krigsåra" F
    Av Aslaug P. Blø LM 3
       
    "Krigsminne frå   Tautra" F
    Av Ingerid Opstad LM 3
       
    "Skuleminne frå   krigen" F
    Av Norunn O. Misund LM 3
       
    "Gutedagar i ei   krigstid" F
    Av Kåre Orten LM 3
       
Krigen   "Mangt å   minnast" F
    Av Olav Jenset LM 3
       
    "Minner frå   krigen" Krigsm.
    Av Solveig Groven  
       
    "Minner frå   krigen" Krigsm.
    Av Elias Opstad  
       
    "Minner frå   krigen" Krigsm.
    Av Emilda Lønes  
       
  Lokalstyringa under "Nytt heradstyre   utpeika" F
  krigen Av Arve Misund LM 3
       
    "Eit 50-årsminne Krigsm.
    Sør-Aukra   kommunestyre  
    1938 - 40  
       
    "Kommunepolitikk   i Krigsm.
    krigsårene"  
    Av Peder I. Ræstad  
  Innlevering av radio "Forteljingar   frå Sjøvika" F
    Av Iver Sjøvik LM 3
       
  Utbygginga av   elektrisk "Utbygging av   elektrisk F
  kraft kraft" LM 3
    Av Iver Sjøvik  
       
  Konvoifarten på Brev frå Kjartan   Tautra Krigsm.
  Atlanteren til Olav Jenset om  
    konvoifarten på  
    Atlanteren  
       
    "Sjøfolk i   handelsflåten" F, LM 3
       
  Bunkeren på Klauset "Bunkeren på   Klauset" F
    Av Odd Fremstedal LM 3
       
    "Minner frå   krigen" Krigsm.
    Av Ragnvald Klauset  
       
    "Minner frå   krigen" Krigsm.
    Av Per Valdemar   Klauset  
       
Krigen   "Minner frå   krigen" Krigsm.
    Av Hermod Klauset  
       
  Tysk soldat rømde frå "Tysk soldat   rømde frå F
  Klauset Klauset" LM 3
    Av Tobias Heggdal og  
    Åsmund Blø  
       
  Sven Sømme "Ein biolog på   flukt" F
    Av Arve Misund LM 3
       
    "På flukt over   fjella F
    i 1944" LM 3
    Av Sven Sømme  
       
    "Då Sven Sømme   blei F
    arrestert" LM 3
    Av Jofred Kirkeslett  
       
  Franske fangar frå   Otrøya "Franske fangar   frå F
  til Eresfjord Otrøya til   Eresfjord" LM 3
    Av Odd Meringdal  
       
  Franske fangar frå "Frå   tvangsteneste ved F
  Klauset til   Franskhellaren batteri til   "fridom" i ei LM 3
    berghole"  
    Av Oskar Sønderland  
       
  Bilete "Bilete" Bilete
       
  Rasjonering "Rasjoneringskort" Rasjonering
       
  Minnemarkeringar "Minnemarkering   av Minnem.
    aprildagane   1940"  
    Møre forsvarsdistrikt  
       
    "Krigen i   Midsund. Minnem.
    Eit   50-årsminne."  
       
    "Verdig feiring   av F
    fredsjubileet i   Midsund" LM 3
    Av Birger Nygård,   1995  
       
       
Krigen   "Mektig   barnemarkering" F
    Av Birger Nygård,   1995 LM 3
       
    "Verdig   40-årsmarkering" F
    Av Odd Fremstedal,   1995 LM 3
       
    "Prolog F
    Ludvik Svinnset til   minne" LM 3
    Av Einara Heggdal,   1946  
       
    "Avduking av   bauta" F, LM 3
       
    "Minnepark" F
    Av Odd Fremstedal LM 3
       
    "Vi vil alltid   minnast deg, F
    Ludvik" LM 3
    Av Odd Fremstedal  
       
Tysklandsbrigaden   "Tysklandsbrigaden" Tysklb.
    Av Ragnar Gangstad  
       
Samferdsel Rutebåtane Midsaund på Havet F
    Av Kristian Opstad O, K 6
       
  Veg rundt Otrøya "Veg rundt   Otrøya" F
    Av Ole I. Solholm LM 2
       
    "Eigedomsområde   for F
    fylkesveg T-202 på O, K
    Otrøy" Bygdeb. 2
    Av Bjarne Rekdal  
       
  Veg rundt Midøya "Fylkesveg 204   rundt F
    Midøya" O, K
    Av Bjarne Rekdal Bygdeb. 2
       
  Bussruter "Otrøy   Auto" F
    Av Ingrid Helen   Akselvoll LM 4
       
  Varnesbrua "Varnesbrua" F
    Av Agnar Opstad LM 5
       
       
Prestestauå   "Prestestauå" H, P
    Av Per Hansen  
       
Kunst Marinmåleri Måleri av Roald   Solberg S, R.
       
Song og   musikk Midsund blandakor Sjå "Handskrivne   bøker D 1
    og protokollar"  
       
  Midsund jentekor Sjå "Handskrivne   bøker D 2
    og protokollar"  
       
  "Dur og   Moll" Møtebok 1960 - 66 A 26
  Mål: Arbeide for Sjå "Handskrivne   bøker  
  Misund Musikk-korps og protokollar"  
       
  Midsundkassetten Midsundkassetten Mk.
       
  "Tidens   løsen" CD: "Tidens   løsen" K, J. M.
  Danseslåttar etter   Ole Blø    
  Jorun Marie Kvernberg    
  og Øyvind Sandum    
       
  "Changing   Weather" CD: av Unn Cathrin B, U. C.
    Bjørnerem  
       
  "Om spelemenn og Særtrykk av artiklar   i B, O.
  spelemannsliv i   gammal Øyavis nr. 7 og 8 i   2001  
  tid"    
  Av Ole Blø