Bind I

Tittel: Midsund Gard og slekt. Bind I 2001 

Forfattar: Johan Julnes  ISBN: 82-7955-035-6

Dekker gardane: Ræstad, Beinset, Sundsbø, Romkall; Setet, Svinnset, Solholm, Sølvik, Jenset, Reiten, Nord Heggdal, Hagset, Tautra, Opstad, Orset, Skotgard, Heggdalsvik, Sør Heggdal, Klauset.

Har informasjom om menneske som har budd på dei nemnte gardane, men ikkje etterkommarar etter utflytta personar. Henvisningar til andre bind.

Rettingar: http://midsundhistorielag.org/index.php/rettingar-mg-s/6-rettingar-bind-1

Pris kr 250.-

 

 

Bind II

Tittel: Midsund Gard og slekt. Bind II 2003 

Forfattar: Johan Julnes  ISBN: 82-7955-035-6           

Dekker gardane: Indre Midsund, Midsundholmen, Ytre Midsund, Blø, Bløfeten, Bjørnerem, Gangstad, Drynjesund Drynjesundhaug, Dryna, Høgset, Ramsvik.

Har informasjom om menneske som har budd på dei nemnte gardane, men ikkje etterkommarar etter utflytta personar. Henvisningar til andre bind.

Rettingar: http://midsundhistorielag.org/index.php/rettingar-mg-s/9-rettingar-bind-2-14

Pris kr 250.-

 

 

 

Bind III

Tittel: Midsund Gard og slekt. Bind III 2006 

Forfattar: Johan Julnes ISBN 10: 82-7955-035-6 ISBN 13: 978-82-997462-0-5

Dekker gardane: Magerøy, Akselvoll, Ugelvik, Hamnen, Raknestangen, Raknes nedre, Raknes øvre, Nerland, Hole, Rakvåg, Rørset.

Har informasjom om menneske som har budd på dei nemnte gardane, men ikkje etterkommarar etter utflytta personar. Henvisningar til andre bind.

Rettingar: http://midsundhistorielag.org/index.php/rettingar-mg-s/10-rettingar-bind-3-14

Pris kr 250.-

 

 

 

Lokal 1 1984007Tittel: Lokalhistorie frå Midsund I

Utgjeve av Midsund Sogenemnd 1984

Mange lokale forfattarar om sine opplevingar

Pros kr 50,- 

 

 

 

 

 

Lokal 2 1988008 Tittel: Lokalhistorie frå Midsund II

Utgjeve av Midsund Sogenemnd 1988

 Mange lokale forfattarar om sine opplevingar

Pris kr 50.-

 

 

 

 

 

Krigsminne006

Tittel: Krigsminne frå Midsund

Lokalhistorie frå Midsund III 1995

Mange lokale forfattare skriv om opplevelser frå 2. verdenskrig til 50 års markeringa for freden

Mykje om mobiliseringa og deltakarane frå Midsund

Kr 50,-

 

 

 

 

Lokal 4 2000010

Tittel: Lokalhistorie fræ Midsund IV 

Utgjeve av Midsund Slekt og Historielag 2000

Lokalt stoff, mange forfattarar frå Fiskeri, Industri, Kommunikasjon mm

Pris kr 50,-

 

 

 

 

 

Lokal 5 2002009

Tittel: Lokalhistorie frå Midsund V

Utgjeve av Midsund Slekt og Historielag 2002

Mange forfattarar om hendelser og anna frå 18 0g 1900 talet.

Pris: kr 50,-

 

 

 

 

 

Gamalt 2017011

Tittel: Gamalt frå Midsund 2017

Utgjeve av Midsund Slekt og Historielag 2017

Om Øyavis, Fremsteda, l Antonbua, Fiskeri mm

Pris kr 50,- 

 

 

 

 

 

Gamalt 2018013

Tittel: Gamalt frå Midsund 2018

Utgjeve av Midsund Slekt og Historielag 2018

Om Notfiske, Grytten, Krigsfanger, Ottringen Buaberget, Orkan i 1946

Pris kr 50,-

 

 

 

 

 

Gamalt 2019012Tittel: Gamalt frå Midsund 2019

Utgjeve av Midsund Slekt og Historielag 2019

Om Anton Beinset, kommunepolitikk, Martin Blø, Vatne/Sør-Aukra, Nappekroken

Pris kr 50,-

 

 

 

 

 

Fiksdalsstranden014Tittel: Dei kom frå Fixdalsstranden 1997

Forfattar: Norvald Arild Misund

Om slekta etter Iver Nilson og Gjertrud Pedersdatter frå Fixdalsstranden.

Pris kr 50,-

 

 

 

   

 

Bl Blfeten 2002001Tittel: Gardssoge Blø og Bløfeten 1520 - 1999

Forfattar: Mass Blø 2002

Hefte med historisk stoff om gardane, sjødrifta og folket i Blø, Bløfeten og Ramberg. 

Pris kr 50.-