Rettingar og tilleggsopplysningar

BIND II

Oppdatert 14.10.2016

Indre Midsund, gnr. 48

Side 53, sp 1:

Her står at Paul Ingebrigtsen er son til forrige brukar. Nye opplysningar seier at dette er feil. Han er svigerson til forrige brukar. Paul kjem frå Heggdalsvik er son til Ingebrigt Paulsen på Gnr. 44, bnr. 1.

 

Side 56, sp 2:

b) Anna gifta seg med Kåre Akselvoll 4. mai 1941. (Det same side 96)

 

Side 57, sp 2:

e) Bernhard Andreas f. 5/4 1875, flytta til Ålesund. g. 1. gang med Thomasine Hansine Petrine Spilkevig. g. 2. gang med Birgitte Kristine Olaviusdtr. Nøringset  Han hadde 2 born i 1. ekteskap, og 8 born i andre. Bernhard var snekkar, busett i Ålesund.

 

Side 110, sp 1:

Ann Turid g. m. Harald Johnsen dt. til ....     Det skal vere son til .....Jarle Nygård f. 28/1-1960, d. 4/12-2003

 

Ytre  Midsund, gnr. 50

Side 155, sp 2:

Her står at far til Ane Marthe Ingebrigtsdtr. var Ingebrigt Arnesen. Det er feil! Faren heitte Ingebrigt Andersen Raknesgjerdet.

c) Lars og Karen Anna: Her skal det vere at dei først budde eit år på 53/3, og sidan som bygselfolk under 53/1. Dette er feil også på side 390. Det er rett øvst på side 413. (Dei budde aldri på Blø.)

 

Side 166:

Bilete av 3 brør: Her er rekkefølgja feil. Skal vere frå v: Ole Elias Misund, Peder Andreas Vølen og Nils Andreas Misund. (Som kom til gnr. 56, bnr. 7)

 

Side 171, sp. 2:

b) Beret Oline ...... Her skal stå at Peder Andreas var son til Knut Pedersen og Gurine Nilsdtr. Ho var frå Bjørnerem. (sjå side 412)

 

Side 183, sp. 2:

Ole Elias Misund har fått feil mor. Mora heitte Ane Samsonsdtr. f. 1848, d. 1934. Ane var datter til Samson Larsen Huse (1821 - 1900) g. 1847 med Margrethe Andersdtr Bakka (1819 - 1902)    (i boka står det feilaktig at mora var Torbjørg).

 

Side 192 og 193:

Knut I. Sjøvik meiner "Teige-bua" blei bygd av Trond Misund ein gong mellom 1915 og 1918. Sjøbua som er på bildet side 13 er bua før brannen. Bua på side 193 er den som blei oppattbygd etter brannen. Den er lik sjøbua som blei bygd i Sjøvika i 1924/25 av byggmeister Nerland i Molde. Den eine båten på bildet side 193 er ikkje Sjøvikbåt.

 

Side 211, bt:

Bildet er teke i 1952 eller 1953, ikkje i 1957.

 

Side 212, sp 1:

g) Dagfinn er f. 1957, ikkje i 1954.

 

Side 212, sp 2:

Andreas er f. 31/10 1988.

 

Side 223, sp.1:

Borna til Kåre R. Beinset og Elbjørg er utegløymt. Dei er:

a) Roger Arne f. 24/9-1951.  

b) Odd Terje         f. 18/6-1956. (sjå bind II side 257)  

c) Ingunn f. 20/11-1958.   d) Monica f. 23/5-1971.

 

Side 235, sp 1:

Hilda Blø er frå Lovund i Lurøy kommune. (ikkje Radøy kommune)

 

Side 255, sp 1:

a) Kristine skal vere Kristina.

b) f. dato på Mathias 12/7 1983.

c) f. dato på Gunhild 21/2 1986.

 

Tilleggsopplysningar:

Side 162, sp 2:

Erik Jetmundsen (f. 1737 på Øverås i Vestnes) hadde fleire born enn det som står oppført her. Han blei gift 25. Mai 1764 med Ane Iversdtr. Rekkefølgja i barneflokken var følgjande:

a) Anne Eriksdtr. f. 1764, d. 1807. gift 1. gong 1787 med enkjemann Rasmus Jonsen Klauset, f. 1758, d. 1797, son til Jon Jonsen og Ales Rasmusdtr. Tautra. Ane gifta seg oppatt med  Rasmus Andersen Eiskrem, f. 1773, d. 20/12 1835, son til Anders Paulsen og Karen Knutsdtr. Eiskrem i Julsundet. Anne budde på Klauset, gnr. 46, bnr. 3. (sjå bind I side 464 og 465)

b) Siri Eriksdtr. f. ca. 1767, d. 16/4 1847, gift med Jetmund Torfindsen Horrem f. 1777,  d. 28/11 1867, son til Torfind Mortinsen og Mari Samuelsdtr. Horrem. Dei busette seg på Horrem. (sjå bind II side 163, og Bygdebok for Aukra, bind I, side 292.

c) Berit Eriksdtr. f. ca 1770, d. 2/8 1832, gift 1803 med Rasmus Knutsen Ræstad f. 1775, d. 11/4 1855, son til Knut Kolbeinsen og Anne Rasmusdtr. Ræstad, gnr. 27, bnr. 5. Dei overtok bruket på Ræstad etter foreldra hans. (sjå bind I side 53)

d)Ane Eriksdtr. f. ca 1778, konf. 25/10 1795 i Vestnes kyrkje, i live 1820, var då ugift. Ane fekk sonen Jetmund Hansen f. 1802, d. 1804, 1 1/2 år gamal. Faren var unk. Hans Pedersen Remmem.

e)Marit Eriksdtr. f. ca 1780, d. 6/9 1819, gift 26/7 1818 med enkjemann Ole Olsen Raknestangen f. 1788, d. 7/9 1876, son til Ole Tronsen og Ane Olsdtr. Raknestangen, gnr. 58, bnr. 1. Dei overtok bruket etter foreldra hans.

f) Ingeborg Eriksdtr. f. ca 1783, d. 25/12 1846, gift 4/6 1826 med Kristian Steffensen Horremsbakk f. 1797, d. 17/2 1881, son til Steffen Pedersen og Helena Knutsdtr. Horremsbakk. Dei busette seg på Horremsbakk, gnr. 2, bnr. 8 i Aukra. (sjå Bygdebok for Aukra, bind I, side 325)

g) Haldor Eriksen, f. 1790, d. 1875, gift 1827 med p. Kari Aslaksdtr. Lid, f. 1796, d. 1862, dt. til Aslak Frandsen og Kari Olsdtr. Lid i Tomrefjord. Dei busette seg på bnr. 5 under gnr. 63 Lid i Tomrefjord. (sjå Gard og slekt, Tomrefjord, Øverås, Nerås side 455).

BLøfeten, gnr. 52

Side 350, sp 2:

I biletteksta på øvste biletet skal det stå drøftemaskin i staden for trøskemaskine.

 

Side 362, sp 1:

Kjartan Nygård ynskjer eit tillegg til den skrevne historia:

Kommunen tilbudde oss å overta skulen i 1967/68. Søknad om dette vart sendt kommunen i påvente av liste med godkjenning frå kretsen. Dette tok lang tid, og eg måtte hente inn lista igjen. Ny liste vart sendt ut i samråd med kommunen og vart godkjent. Dette tok så lang tid at kommunestyret ikkje fekk behandla saka før i 1971. Dette med føresetnadene for godkjenninga i kretsen vart gløymt av meg. Eg beklagar dette. Skulen vart brukt til kristent arbeid i perioden 1971-1996. Det var barneforeininga "Lyngblomen " og søndagskulen som fekk en fast plass å samlast på. Aktiviteten var god. Festane som barneforeininga heldt var på "Fredheim". Barneforeininga ble starta av Ane Opstad og Ane Malene Sjøvik, og blei seinare overtatt av Maria Sjøvik Giskeødegård. Anne Nygård fortsette etter henne då Maria flytta i 1967. Møta var den første tida i heimen. Brita Sjøvik tok ansvar som leiar i søndagskulen. Etter at skulen vart solgt i 1996 til Tone Digernes, vart søndagskulen flytta til Søre Midøy. Huset vart og mykje brukt til vanlege møte.

 

Side 363, sp 2:

b) Arnt Inge og Marie gifta seg 1989 ikkje 1998.

 

Bjørnerem, gnr. 53

Side 388:  

Biletet øverst: På slutten skal det være Åmundstova (i bakgrunnen).

 

Side 392, bt:

(og same biletet side 447) Det er tre ukjente personer, disse er: Helga Rånes, frå Averøy som tente i Sjøvika. Lina Nygård frå gnr. 52, bnr. 2. Aslaug Alvestad frå Hildrestranda som tente i Blø (bnr. 1)

 

Side 397, sp 2, og side 398, sp 1:

Her står: "Dei fekk ingen born saman". Dette er feil og skal ikkje stå der.

 

Side 412, sp 2:

b) Gurine f. 9/6 1820. Ho døydde 29/4 1880. Knut Pedersen døydde 23/8 1873.

 

Side 424:

Bilettekst: Det er ikkje Palma Storvik som står til høgre på biletet, men Helga Rånes som var tenestejente i Sjøvika.

 

Side 428: 

I biletteksten på øvste biletet skal namnet Marie vere Elbjørg.

 

Drynjesund, gnr. 113

Side 517, sp 2:

Knut Eivind Lervik...........kona Svanaug er f. 1/10-1960. (ikkje 1961)

 

Side 526 og 549:

Brudebileta er bytta om. (Biletet på side 526 er av Rasmus og Anna Lyngstad. Biletet på side 549 er av Aagne og Elisa Drønnesund.)

 

Side 540, sp 1:

d) Gyda Eline gift 1924, ikkje 1948.

b) Margot f. 1929, ikkje 1930.

c) Jenny f. 3/6-1931, ikkje 1932

 

Side 546, sp 1:

a) Ole Edvin Eriksen (Eikebø) f. 11/10 1896, d. 10/3-1983, ikkje 1948.

 

Side 548, sp 1:

c) Einhard Ludvik f. 8/11 1931, gift med Margit H. Blø f. 24/2 1932. ikkje 1934. (sjå side 314)

 

Side 558, sp 2:  

d) Roar f. 22/10 1958. Årstalet er feil, skal vere 1955.

 

Drynjesundhaug, gnr. 114

Side 566:

Kartet skal være 114- Drynjesundhaug.

 

Dryna, gnr. 115

Side 609, bt:

Biletet nederst: Tenestejenta er Beate Haugen frå Rakvåg, ikkje Ella Fylling.

 

Høgset, gnr 117

Side 631, sp 1:

Peder Knutsen d.y. d. ca 1762 ............ gift med Mali Trulsdtr. Det skal vere Knutsdtr. (same feilen også lenger nede i teksten.)

 

Side 635, bt:

Bilettekst 4 søsken: Biletet er ikkje tatt på Larsneset, men på Bøtun på Ræstad den 2. des. 1929.  Fotograf er Emilie Finnøy, datter til Else Johanne.

 

Side 649, sp 1:

a) Sina Olivia ...........Alt som står om Sina Olivia er feil og skal ikke stå der.  Sina Bertina skal ha bokstaven a), Thea Elisa er b), Sigurd Jørgen er c) osv

 

Feil i namnelista

Side 734, sp 2:

Mortensen, Thor Stabell 213 skal vere: Muri, Thor Stabell 213.

 

Side 734, sp 2:

Mortensen, Erna Konstanse 213 skal vere: Løken, Erna Konstanse 213.

Side 732 og 733:

Det viste seg at nokre av sidehenvisningane hadde forskjøve seg ei line. Difor har ein del sidetal kome på feil person over eller under. Dei same feil på sidehenvisningar finn ein att på same personane i namnelista etter fornamn. (Rett namneliste er tatt med i Bind III og er vedlagt her)

 

Side 739, sp 2: 

I namnelista har Albert Mathias Bjørnerem feilaktig fått etternamnet Rørset. Det skal vere Bjørnerem. Fire linjer lengre ned står Inga Mathea også med etternamnet Rørset. Det skal vere Bjørnerem. (Sjå elles side 415)

 

Side 743, sp 1:

Kristin Ugelvik manglar i namnelista bak i boka. Står på side 212, sp 2.      I bind III er det tatt med en del kart som ikkje kom med da bind II vart trykt.

Det gjelder følgende kart:

Kart over indmarken til gårdene MIDSUND indre og ytre. (gnr. 48 og 50)

Kart over udmarken til gnr. 52 BLØFETEN.