Rettinger fra 14.10.2016

Kartet over kommunen på opningsida: Tustra på Magerøya er feilplassert.

 

Ræstad, gnr. 27.

Side 36, sp 1:

f) Ingeborg f. 14/5 1830, d. 5/7 1870. Ho blei gift med Peder Larsen, Ugelvik, f. 1816, d. 14/12 1904. (sjå gnr. 56, Bnr. 3. ) (feil at ho døydde ugift på Orten)

 

Side 41:

Ole Andreas Tronsen f. 11/2 1884, d. 11/7 1967. 

d) Berta Ræstad f. 8/2 1920, d. 28/2 1979. Son hennar heiter Torbjørn Ræstad.

f) Aslaug sin mann: Vebjørn Remen

 

Side 42:

c)Anne Britt f. 16/8 1955 

d) Olav Bjørn f. 6/2 1959

 

Side 58, sp 2:

a) Nils Ludvik f. 6/2 1900, d. 18/11 1918 av spanskesjuka.

 

Side 59:

Sigrid Petra Elisabet Nilsdtr. døyde i 1992 

c) ......gift 16/8 1958 med Per Edvin Orvik f. 9/3 1932

d) ......gift 2/1 1960 med Nils N. Rakvåg f. 18/8 1933

 

Side 63, sp 2:

Ivar Ragnar Gangstad var fra gnr. 112, Bnr. 1. (Sjå bind II side 460)

 

Side 67:

Borna til Peder Olaus Sivertsen:

b) Ole Andreas f. 9/1 1912, neste brukar.

c) Sverre Ræstad f. 25/7 1913, d. 9/2 1926. (var utegløymd)

d) Olger f. 1916 .........

 

Side 68:

c) Rolf f. 22/2 1945, gift med Anne Britt f. 7/11 1949, dt. til Per og Margit Skram .......

d) Alf f. 5/12 1947, sambu med Marit Kvammen.

e) Ikkje Kåre og Astrid Skram, men Arvid og Astrid Skram.

Ikkje Svein Rolsen, men Svein Rolfsen f. 30/4 1953, son til Arvid og Astrid Rolfsen.

 

Side 70, sp 2:

Johnny Berg er son til Kjell Berg frå hans første ekteskap, og Johnny og Marianne Grorud er ikkje gift men sambuarar. Jack Einar Berg blei adoptert av Kjell Berg.

 

Side 75, bt:

På bilde skal det stå Alf Dalsbø, i staden for Rolf.

 

Beinset, gnr. 28

Side 79:

Det står at Beinset ligg på sørvestsida av Otrøya. Det skal vere nordvestsida

sp 1:

a) Marie f. 30/12-1920 ..... Immerslund er Marie sitt pikenamn. Foreldra hennar er Markus Immerslund og Anna Martine fra Fræna. Anna Martine vart seinare gift på Beinset. (sjå gnr. 28, bnr. 3.) Marie var først gift med Ivar Ragnar Gangstad f. 10/10-1908, og budde ei kort tid på Vestre i Vatne, gnr. 110, bnr. 11. ( Sjå bind II, gnr. 112, bnr. 1.)

 

Side 90, sp 2:

...dreiv garden saman med svigerfaren. Det skal være stefaren.

 

Side 93, sp 1:

Her skal Arve og Alf bytte plass. Det er Arve som er gift.

 

Side 95: sp 2:

Rasmus Andreas Eliasen er fødd 10/6 1890.

f) Skal vere Eldbjørg Olavsdtr. (Ikkje Olsdtr)

g) Liv f. 27/10 1929, ..........Leif Akselvoll er son til Konrad K. og Jonasine Akselvoll.

 

Sundsbøen, gnr. 29

Side 111, sp 1:

     c) Johan Eriksen f. 1781 som blei gift med Elen Torsteinsdtr. døydde i 1831, (Ikkje i 1821)

 

Side 115, sp 2:

     d) Ivar Johan Sundsbø er skilt frå Mette Lysaker, og oppattgift med Turid Foss f. 21/8 1948.

 

Side 117, sp 1:

     Olaf Anneus Ræstad hadde berre jenter: Margit, Gudrun og Otlo. (Ikkje Otto)

 

Side 122:

Nyvoll bnr. 7: Ingeborg Johanne Johnsen f. 23/5 1920, er dt. til Peder og Sofie Olsen, Sundlandsfjord, Grimsøy. Ho var gift med Konrad Johnsen f. 21/3 1919 på Hopen, d. 12/7 1994, son til Bergiton Martin og Anna Everine Johnsen, Kabelvåg. Dei kom frå Nord-Norge i 1959 og kjøpte denne plassen. Born: a) Lillian f. 20/12 1950, busette seg i Fredrikstad. b) Brynjar, f. 1/5 1952, gift i 2003 med Eva Rakvåg f. 8/11 1956, dt. til Ivar og Anny Rakvåg. Dei busette seg i Molde.

 

Side 123, sp 1:

Einar Remkall f. 30/12-1924. (Det same på side 134) Ole Kristian Remkall er no sambu med Inger Lise Trønningsdal f. 17/2 1964, dt. til Liv Gussiås. Borna til Ole Kristian: a) Malin Slottvik Remkall f. 31/10 1986. b) Daniel Slottvik Remkall f. 5/3 1989. Born til Inger Lise: a) Malin Trønningsdal Østberg f. 12/4 1989.

 

Tilleggsopplysningar:

Side 109:   

Det gjeld Torstein Andersen som døydde ca 1744. Her er oppført berre eit av borna. 

Oppsettet for hans familie er slik: 

Torstein Andersen d. ca 1744, son til forrige brukar, gift 1. gong med Anne Iversdtr. d. ca 1737. gift 2. gong truleg i 1737 med Karen Olsdtr. i live 1744. Torstein er nemd som brukar i 1736 og var klokkar i Aukra. Det blei halde skifte etter Anne den 23/1 1737. I dette står det at Anne åtte jordegods "udi 2de gaarder i Opdale beliggende, som denne nu salige qvinde bekom paa sin arvelod efter sin salige moder". I skiftet etter Torstein 3/7 1744 er det nemnd noko sølvty som hadde initialene I:B:S: og B:Æ:D: samt årstal 1678. 

Born i 1. ekteskap:

a) Karen f. 1720, gift med neste brukar.

b) Berit f. ca 1724, i live 1744. I 1741 tente ho hjå visepastor Christian Jensen i Bud. Ved skiftet etter faren var Jon Knutsen Reiten formyndaren hennar.

c) Abel i live i 1737, truleg død før 1744.

d) Paul f. ca 1725, d. 1764, ugift. Ved skiftet etter faren var formyndaren hans Ole Rasmussen Småge. Paul budde først hjå faren sitt søskenbarn, Rasmus Danielsen på Brattvær. Rasmus som var frå Remkall, lånte Paul 900 riksdaler så han kunne kjøpe Veiholmen på Smøla i 1755. Her ble han væreigar og borgar og tok etternamnet Sundbeck. 

e) Anders f. ca 1727, d. 1811 på Veiholmen. Ved skiftet etter faren var Erik Knutsen Rørset formyndaren hans. Han budde først i Kristiansund der han arbeidde som tollbetjent før han tok skipperborgerskap. Han tok også etternamnet Sundbeck, og blei i 1753 gift med jomfru Dorothea Hedevig Prosch f. 1735 i Bergen, d. 1793 på Veidholmen, dt. til Gustav Berent Prosch frå Bremen og kone Catarina f. Dyring. Då broren Paul døydde i 1764, arva han Veiholmen etter han og blei væreigar der. 

f) Anne f. ca 1731. Formyndaren hennar ved skiftet etter faren i 1744 var Ingebrigt Ingebrigtsen Løvik. 

g) Ingeborg f. ca 1734. Formyndaren hennar ved skiftet i 1744 var Iver Jonsen Remkall.

Born i 2. ekteskap:

a) Torstein f. 1741, d. 15/12 1819, gift med Inger Paulsdtr. f. ca 1743, d. mellom 1808 og1815. dt. til Paul Eriksen og Berit Larsdtr. N-Heggdal. Dei busette seg i N-Heggdal, gnr. 37, bnr. 2. (ved skiftet etter faren i 1744 var Kolbein Larsen Krogsgard formyndaren hans). 

b) Martha. I skiftet etter faren i 1744 var formyndaren hennar Hallstein Eriksen Løvik.

 

Romkall, gnr. 30

Side 130, sp. 2:

h) Karen, "gift med neste brukar". Nyare opplysningar fra diverse skifter syner at det rette skal vere:         "Gift med seinare brukar". (ho var difor ikkje enkje når ho gifte seg med Iver Johnsen) Desse skiftene viser nemleg at Hanibald Nilsen ikkje kunne vore gift med Karen Danielsdtr., men med mor hennar: enkje Eli Rasmusdtr.

 

Side 131, sp. 1:

Iver Andersen Remkall f. ca 1722, d. 1785 ...... g.m. enkje Karen Danielsdtr. .......osv

" Leif Erik Nilsen sier i en e-post at ifølge et skifte var Karen først gift med Iver Jonsen som det skiftes etter den 17. okt 1747. Ifølge skiftet er 6 av de 7 barna som nevnes barn av Karen og Iver Jonsen, mens det berre er Iver (barn f) som er fra ekteskapet mellom Karen og Iver Andersen. (Det er noko uklårt kven som er Iver Jonsen's foreldre, men det er mykje som tyder på at det er Jon Iversen og Inger Larsdtr., Stenødegård fra Vestnes.)

 

Side 134, sp 2:

a) Einar Remkall f. 30/12 1924. (Det same på side 123)

 

Side 135:

Rune Solholm f. 15/2 1949, son til Ragnvald og Palma Solholm på gnr. 33, bnr. 4. (Sjå også side 168, 173 og 174.)

 

Side 137, bt:

Bilde viser Raknes/Gjerstad-familiene på besøk: Tekst under bilde er ikkje heilt korrekt. Rett tekst er slik: Bak frå v.: Anna Raknes og Klara Gjerstad. (bøygd) Framme frå v.: Einar, Olaf (usikkert), Gunhild, Marit, Eldri, Ivar, Marianne, Helge, Kjell Gjerstad (usikkert) Foto: Ola Gjerstad.

 

Setet, gnr. 31

Side 141, sp 2:

b) Kristoffer Andersen f. 1787 var ikkje gift med Jertrud Larsdtr Tornes.

 

Side 142, sp 1:

c) Elisabet Halvorsdtr, f. ca 1805 var ikkje gift med Lasse Madsen Lillevik, men blei gift 1. gang med Peder Knutsen Haukebø Bjørset, 2. gong med ein Ola.

 

Svinnset, gnr. 32

Side 152, sp 2:

b) Karen Anna f. 27/8 1862 var første gong gift med Knut Ramberg f. 13/12 1867, d. 1896, son til Kristian og Olina Ramberg, gnr. 51, bnr 6.

 

Solholm, gnr. 33

Side 165:

På biletet øverst på sida ser vi familien på Solholm: Framme frå v.: Ragnvald, Kristofa, Jon, Rasmus, og Erling. Bak frå v.: Pauline, Mali, Arnljot, Rasmus, Ole Ivar, Marta og Kristoffer.

 

Side 172, sp 2:

Ragnvald og Palma Solholm gifta seg 12/7 1947.

 

Side 168, sp 1:

Rune Solholm f. 15/2-1949, son ........ Rune blei gift 9/8 1980 med Herdis Myklebust f. 21/8 1948, dt. til Jofrid og Simon Myklebust, Ålfoten i Nordfjord. (Rune står også på side 135, 173 og 174.)

 

Jenset, gnr. 35

Side 199, sp 1:

d) Oddlaug, gift med Anders Alværn, son til Johan og Brita Alværn, Larvik.

 

Side 201, sp 2:

c) Ingebrigt f. 1794, blei gift 18/1 1824 i Bud kirke med enke Marie Olsdtr. N-Bjørnsund, f. ca 1793.

 

Reiten, gnr. 36

Side 226, sp 1:

Oddbjørn Holm fekk skjøte 15/1 2002.

 

Tilleggsopplysningar:

Side 229:

a) Ole Matias Reiten f. 6/2 1856 var 1. gong gift med Kristoffa Kristiansdtr. Ramberg f. 25/3 1863. Dei budde på Bjørset og fekk borna 1) Kristian Bjørset, og 2) Henny Reiten. Sistnemde var ikkje gift og er gravlagt på Søre Midøy.

 

Nord Heggdal, gnr. 37

Side 236:

Teksten på nederste biletet skal være: Biletet er teke på Myrsetstølen der det var arrangert fjellstemne for ungdomar eit av dei siste krigsåra under 2. verdskrigen. Bak frå v.: Kristoffer Reiten, Matias Tautra (Heggdal), 2 ukjente, Mathea Heggdal, Rasmus Solholm. Sitjande frå v.: Ivar Tautra, Ellen Heggdal, Jon Solholm, 2 ukjente, Ole Tautra, Ingebjørg Heggdal. Heilt framme: Ivar Reiten. Personen framme til høgre er ukjent.

 

Side 237:

Øverste bilettekst skal vere: Frå v.: Håvard Heggdal, Knut Heggdal, Frida Solholmvik med Oddbjørn Heggdal, Mathea Heggdal med Marit Heggdal, Jostein Heggdal, Hans Heggdal, Sitjande frå v.: Kåre Heggdal og Johannes Heggdal.

 

Side 242:

Bygningar i dag ....... naust 1948 + eit eldre naust. + eit eldre naust skal bort.

 

Side 244:

    (Bilettekst) .....seglbåtar på Reitavikja. Skal være Reitabukta. (På biletet ser vi hjulhuset sørvest for løa, så biletet må vere frå før 1915.)

 

Side 250, sp. 2:

Borna til Heidi Aklestad:

a) Erlend Aklestad Blankholm, f. 20/11-1992.

b) Hanne Aklestad Blankholm, f. 12/07-1995.

 

Side 264:

Bilettekst: .... I midten frå v.: Margit Hagset, Pauline Heggdal, Inger Anna Jenset. (ikkje Ingeborg)

 

Side 267:

a) Rune Opstad Heggdal.

b) Geir Opstad Heggdal.

c) Bodil Høgset. (Tidlegare Opstad Heggdal)

 

Hagset, gnr. 38

Side 272, sp. 1:

Kristoffer Paulsen f. ca 1639 d. ca 1705, er ikkje son til Paul Knutsen Heggdalsvik. Ein veit ikkje kvar han kom frå. Han vart gift 2. g. med yngste datter til Paul Knutsen Heggdalsvik som heitte Sissel.

 

Side 277:

b) Camilla blei gift 20/9 1952 med Ingar A. Halseth. Dei budde først i Oslo, seinare på Hagset, bnr. 7.

c) Ole Andreas f. 8/9 1927, d. 8/12 1997.

 

Side 282, sp 1:

e) Oddhild ............. Mor til Alfred Emil Håbet heitte Anna Mathea. 

f) Kjell Magnar ........... Dei busette seg i Midsund, gnr. 50, bnr. 67.

 

Side 282, sp 2:

a) Jostein ........ Her står at Gunn Jorunn er dt. til Jostein og Kirsten. Dette er ikkje rett, Jostein er ikkje far til Gunn Jorunn.

 

Tilleggsopplysningar:

Side 283:

Om borna til Ingar Almar og Camilla Halseth

a) Lars Jostein f. 4/1 1958, gift 9/6 1984 med Astrid Hesbråten f. 13/7 1962, dt. til Arne og Ragnhild Hesbråten, Nord-Odal. Dei er busette på Ski. 

b) Ingeborg Lillian f. 27/3 1961, gift 23/8 1980 med Øyvind Roar Frantsen, son til Ragnar og Bjørg Frantsen, Oslo. Dei er busette på Nesoddtangen. 

c) Anne-Kari Halseth f. 6/3 1967, d. 6/3 1967.

 

Nordre Tautra, gnr. 39

Side 290:

Teksten under biletet inneheld nokre feil. Riktig tekst skal væere:

Bak frå venstre:

1. Mathias fra Nedomberga,

2. Rasmus frå Haugen,

3. Knut Andreas frå Jogarden,

4. Knut Melvin frå Nordigarden,

5 og 6. Iver og Martin frå Nedomberga,

7. Peder frå Jogarden.

Framme frå venstre:

1. Beret Kristine frå Jogarden,

2. Karen Alette frå Larsgarden,

3 og 4. Karen Malene og Mathea frå Nordigarden,

5. Anna Tautra Helland (frå Larsgarden),

6. Inger frå Nordigarden,

7. Beret Anna frå Nedomberga.

 

Side 295, sp 2:

d) Ole f. 1762, han busette seg i Ugelvik gnr 56, Bnr. 3. (Sjå bind III, side 180)

 

Tautra Søndre, gnr. 40

Side 317, sp 2:

e) Synnøve Haldorsdtr var f. ca 1744 og blei gift med Stephen Olsen, S-Bjørnsund

 

Side 320:

b) Ole f. 8/9 1920, d. 20/1 1997 c) Atle f. 29/10 1922, d. 20/4 1990.

 

Side 324, sp 1:

Oline Knutsdtr f. 12/1 1845. d. 15/11 1928.

b) Sirianna f. 8/8 1869, d. 7/8 1928. g. 2/11 1892 med Iver Andreas Stavik, f. 14/4 1860 på Blø. d. 27/1 1945, son til Bendik Knutsen Blø, seinare Stavik i Fræna. (sjå bind II side 309,)

c) Iver Knutson f. 24/12 1884, d. 1967. g.m. Christine f. Hauge, f. 15/9-1894, d. 1960. Ho kom frå Strandvik, (no Fusa kommune) dt. til Kornelius Hauge og Berthe f. Støldal. Christine emigrerte frå Bergen til USA i 1914. Dei hadde 4 born.

 

Side 324, sp 2:

f) Ole Bernhard Knutsen f. 26/3 1889. d. 6/11-1975. Blei gift med Siri Anna Sylte, f. 1904. d. 1987. (ikkje Anna Malme)

 

Side 325, sp 1:

k) Elias Knutson f. 29/4 1897, d. 30/11-1962. Elias blei g.m. Violet f. Brown. 1 son.

 

Side 328, sp 1:

b) Synnøve Størkine fekk ein son med Tron Iversen Rakvåg. Mor til Trond var Jertrud Tronsdtr.

 

Opstad, gnr. 41

Side 334:

På kartet er det blitt to 2-tall. Det nederste skal vere 12.

 

Side 339:

f) i sp 1: .......g. med Knut Olsen Skotgård f. ca 1707, (ikkje 1740)

 

Side 341, 465, 466, 552:

Ole Magnus Eliassen skreiv seg berre for Krabbevik. (Ikkje Opstad)

 

Side 349, sp 2:

Bnr. 4: Namnet skal vere Midttun, ikkje Middtun. 

 

Tilleggsopplysningar:

Side 348: sp 1:

Fleire opplysningar om borna til Magny Opstad Klauset. 

a) Ane Marta f. 25/4 1967, gift med Alf Ove Furuli f. 6/5 1953, busett i Ålesund.

b) Olianne f. 30/7 1968, sambu med Asgeir Nerbø, f. 26/9 1964, busett på Akselvoll, gnr. 55, bnr. 82 

c) Eli, f. 29/7 1970, sambu med Roger Ståle Pedersen f. 26/6 1969, busett i Skodje. 

d) Malla Randi f. 30/9 1971, gift med Audun Raknes f. 18/8 1966, busett på Raknes gnr. 60, bnr. 11. 

e) Lars Rikard f. 7/6 1973, neste brukar. 

f) Kristlaug f. 9/2 1977, sambu med Odd Helge Gangstad, gnr. 112, bnr. 1.

 

Orset, gnr. 42

Side 356:

På kartet er teksten til punkt 6 utegløymt. Det skal vere Notnaustet.

 

Side 363:

Thor Andreas Sæbjørnsen budde på Raknestangen. (ikkje Steinshamn) (Sjå bind III, side 313.)

 

Skotgard, gnr. 43

Side 378:

b) Jakob f. ca 1746 ........... gift 1. gong med enkje Mali Knutsdtr. (ikkje Trulsdtr.)

 

Heggdalsvik, gnr. 44

Side 390:

Her står det at Berit Ellefsdtr var mor til Torfind Asbjørnsen. Det er ikkje rett. Namnet på mora har eg ikkje kunne finne.

 

Side 388, sp 2:

a) Kristoffer er ikkje son til Paul Knutsen og høyrer ikkje heime i denne søskenflokken. (far og son kan ikkje vere fødd år etter år) 

c) Anders f. ca 1677, d. ca 1754, var først gift med Mali Christensdtr. som var fra Eidskrem i Aukra. 

Videre mangler ei jente som er yngre enn Mari. Navnet er truleg Sissel, og hun ble gift med forannevnte Kristoffer som hans 2. kone på Gnr. 38, bnr. 1.

 

Side 392, sp 2:

Fødselsåret til jordmor Elen Kvam er uteblitt. Ho var fødd i 1908.

 

Side 393, sp 1:

Roar og Janne Svendsen, Ålesund. (ikkje Molde)

 

Side 403, sp.2:

b) Per Inge f. 7/3-1954, ..... Han heiter Perry Inge (ikkje Per Inge) Også feil i register side 521.

 

Side 404, sp 1:

a) Faren til Asbjørn Inge Nesse heitte Hjalmar Nesse. (Ikkje Hilmar)

 

Side 407:

Trond Are Thrana er f. 17/8 1983.

 

Sør-Heggdal, gnr. 45

Side 424, sp 1:

Olav R. Heggdal døde i 1958. (ikkje i 1959)

 

Side 435:

Biletet på denne sida er ikkje av Andreas og Synnøve Hegdal, men av Tron og Beret Katrine Ugelvik. (sjå bind I, s. 328, og bind III, s. 195)

 

Side 437:

Biletteksten skal være: Knut Olsen Hegdal sin begravelse 1938. (f. 1914)

 

Side 438, sp 2:

..."og da han ikkje greide forpliktelsane sine, tok Lønseth over husa som gjeld"... Dette er feil, i staden skal det stå: Sivert Lønset og Halvdan blei einige om at Sivert skulle kjøpe bruket på vanlig måte. Dette blei gjort, og gjelda til Halvdan blei så trekt frå kjøpesummen.

 

Side 447: Bnr.16:

Asbjørn Heggdal er gift med Åse Elisabeth Bårdsen f. 10/8 1942, dt. til Henry Bårdsen, Honningsvåg. (sjå bnr. 8).

Born:

a) Åge Are, f. 16/6-1962, g.m. Sølvi Matilde Johansen f. 28/6-1959. Bustad Tomrefjord.

b) Frank Henry, f. 12/9-1964, g.m. Åse Turid Gjøen, f. 22/3-1965. Bustad Eresfjord.

c) Rita Lill, f. 24/9-1967, g.m. Olgeir Kåre Brunstad, f. 18/12-1961. Bustad Lerstad, Ålesund.

d) Hugo Vegard, f. 26/4-1971, g.m. Hege Ann Eidem, f. 24/12-1967 i Tromsø. Sjå bnr. 33.

 

Side 449: Bnr. 27:

Barna til Norveig Blø og Birger Einang har alle Blø Einang til etternamn. Dette er feil i namnelista der dei står oppført med Løken som etternamn.

 

Side 449: Bnr. 28:

Barna til Mona Elisa Aagaard-Nilsen og Harald Inge Misund har etternamn Aagaard-Nilsen. Dette er feil i namnelista der dei står oppført med etternamnet Misund.

 

Store Klauset, gnr. 46

Side 468, sp 2:

Knut Andreas Olsen døydde 26/11 1935. (ikkje i 1925) Kona Pauline Rasmusdtr er fødd 29/7 1845.

 

Lille Klauset, gnr. 47

Side 479, sp 2:

j) Anne Madsdtr blei gift i 1864. (ikkje 1964)

 

Side 482, sp 2: 

Anne Marta f. 4/4 1893, dt. til Anna Pauline (ikkje Ane Martha)

 

Side 490:

Biletet av Olianna Klauset er feil! (Det riktige biletet av Olianna Klauset står i Bind II side 714.)

 

Feil i namnelistene:

Side 507, sp 3:

Norveig Blø er ført som Norveig Bløfeten. Tilsvarande på side 551, sp 1.

 

Side 509, sp 2:

Astrid Sanden er ført som Astrid Sanden Hagset. Tilsvarande på side 535, sp 3.

 

Side 518, sp 1:

Ove Andre Blø Einang er ført som Ove Andre Løken. Tilsvarande på side 553, sp 1. 

Marina Blø Einang er ført som Marina Løken. Tilsvarande på side 549, sp 3. 

Katrine Blø Einang er ført som Katrine Løken. Tilsvarande på side 545, sp 3.

 

Side 518, sp 3: 

Ida Aagaard-Nilsen er ført som Ida Misund. Tilsvarande på side 541, sp 1. 

Peder Aagaard-Nilsen er ført som Peder H. Misund. Tilsvarande side 553, sp 2.

 

I bind III er det teke med nokre kart som ikkje vart med då bind I vart trykt.

Det gjelder følgende kart:

Kart over hjemmeindmarken til gnr. 47 Lille Klauset.

Kart over utmarken til gnr. 39 Nordre Tautra.

Kart over utmarken til gnr. 36 og 37 Reiten og Nordre Heggdal