Rettingar og tilleggsopplysningar:

Bind III

Oppdatert til 26.03.2020

 

Akselvoll, gnr. 55:

Side 87, sp. 1 :

b) Knut Matias, f. 22/4-1858. ...... Knut reiste til USA i 1888. (Ang. p. Elisabeth sjå Gnr. 56, Bnr. 11 side 218)

 

Side 112, sp 1:

Bildet er ikkje av Elisabet E. Krabbevik, f. 1818. Det er Anna Madsdtr. Raknes f. 12/8-1861, d. 15/9-1890. Sjå gnr. 60, bnr. 2, side 491. Anna er datter til Mads, som er bror til Elisabet E. Krabbevik.

 

Side 132:

Tekst under bilde til høgre: Dame til venstre: ukjent er Hanna Torine Rørset. (sjå side 738 sp 2)

 

Side 150, sp 2:

b) Hans Tangen, f. 15/12 1997, ikkje 1999.

Ugelvik, gnr. 56:

Side 195 bnr. 5 sp. 1

i) Kolbein Andreas f.26/1 1831.........Han fekk sonen Rasmus f. 8/7 1856. D. 12/6 1925.......Rasmus tok etternavnet Wiig, og reiste som voksen til Andøy i Troms. Han gikk så «seminaret» i Tromsø og blei lærer i Skjoldehamn i Andenes. Han giftet seg med Elisabet Jensen fra Ibestad i Troms og de fikk 6 barn sammen. Men ingen av barna ble gift, så Rasmus og Elisabet har i dag ingen livsarvinger etter seg.

 

Side 206:

Tekst øverste bilde: Nils Ugelvik er feil. Det skal vere Nils Misund

 

Side 207:

Tekst under bilde: Nils Ugelvik er feil. Det skal vere Nils Misund. (Familienamnet er Misund!)

 

Side 218, sp 1:

(Bilde av 3 barn) Den lille i midten er ikkje Ole, men Karen g. Eikebø. (Bildet må då vere tatt ca 1928, ikkje 1923.)

 

Side 219, sp. 2:

Før Lisabet (Elisabet) gifte seg med Laurits fekk ho dottera Elen Anna f. 6/3-1887. Faren var Knud Mathias Olsen. Då Elen Anna blei født budde begge foreldra på Akselvollstølen. (Sjå side 87, sp. 1) Knud reiste til USA i 1888. budde i Polk, Minnesota. Var gift der to gonger og har mange etterkommere.

 

Side 250, sp. 2:

Anita Kristin Bugge mangler i namnelistene

 

Hamnen, Gnr. 57:

Side 265 sp. 2: c)

Nyda f. 19/6-1903 ............ Nyda og Kristian Løken hadde ein adoptivson som heitte Kjell Valter. født i mai 1942. Han har vore gift men er skilt, og har no en samboer. De bur på Stranda, Sunnmøre

 

Raknestangen, gnr. 58:

Side 282:

Kartet viser utskifting av innmarka til Raknestangen Nedre i 1878.

Tekst på nr. 6 skal vere: Naustet til Peder Iversen, bnr. 3, Vollen.

Tekst på nr. 9 skal vere: Storbåtnaust med flere eigarar saman med bnr. 3 fram til 1945. Etter den tid berre bnr. 3, Vollen

 

Side 285:

Kartet viser utskifting av innmarka til Raknestangen øvre 1876 - 1878.

Tekst på nr. 6 skal vere: Naustet til Knut Ingebrigtsen, bnr. 6.

Tekst på nr. 7 skal vere: Naustet til Knut Olsen, bnr. 5.

Tekst på nr. 8 skal vere: Naustet til Olaus Olsen, bnr.1, seld til Trond Paulsen kring 1927. Tekst på nr. 9 skal vere: Naustet til Anders Arnesen, bnr.4. Flytta til Sandvika kring 1927.

 

Side 295, sp 1:

h) Ole f. 15/2 1909 ............ Lenger nede her står namna på dei som vart berga. Ole Tangen er feil. Det skal vere Olav I. Tangen.

 

Side 306, bt:

Familien i Gjerdet, bnr. 4, ca 1912. Frå venstre: Lovise g. Lundlo, Lisa (dotter til Tormod Tøsse), Beret, Anders (på kjerra), og foreldra Andreas og Karen Olava Tangen. Huset vart flytta hit etter utskiftinga i 1878, og slik var huset til 1935. Då vart endekammersa fjerna, taket vart teke av og huset bygd opp slik vi ser det på bildet på neste side. Huset til høgre er torvsjåen. Den vart flytta til vestsida av Tangevegen og vart riven i 1986. Under "Bygningar i dag" bør det stå: Våningshus bygd 1865, flytta hit frå Tunet etter 1886, restaurert i 1935. Løe, flytta hit frå Tunet etter 1878. Naust, flytta frå Naustvågen til Sandvika kring 1927.

 

Side 309:

Bilde nederst på sida: Av namna er Lars Orvik feil. Det skal vere Otto Orvik. Følgjande manglar namn: Dama heilt til venstre bak: Amalie Orvik, mor til brura. Framme fra venstre: Arnold Orvik, og Else Orvik, g. Nyland. Fullstendig namneliste vert då slik: Bak fra venstre: Amalie Orvik, Karen Tangen, Andreas Tangen m/ barnebarnet Anne Karin Harneshaug g. Marøy, Andreas Orvik, Martin Orvik, Rolf Orvik, Anna Vølen Orvik, Otto Orvik, Anker Orvik, Berit Tangen, Lovise Tangen g. Lundlo, Arne Lundlo, og Aslaug Tangen g. Harneshaug. Framme fra venstre: Arnold Orvik, Else Orvik g. Nyland, + brudeparet Anders og Astrid Tangen.

 

Side 310/311:

Torfind Kristoffersen f. ca 1661, d. ca 1718. Gift 2.gong 1702 med Anne Olsdtr Helland, d. ca 1708,....... Helge Bjørkevold har funnet noen skifter etter Torfind og Anne Olsdtr, og ut fra disse mener han det må være feil når det står at Torfind hadde 5 barn med 2. kona Anne Olsdtr. Skiftene viser at Anne Olsdtr mest sansynlig er mor til bare Sigrid. Oppset for barna blir da slik:

Barn utenfor ekteskap:

a) Lasse f. ca 1688. Mora var Karen Arntsdtr.

Barn 1. ekteskap med ukjent kone:

b) Kristoffer f. ca 1691

c) Ole f. ca 1695, i live 1718

Barn i 2. ekteskap med Anne Olsdtr fra Helland:

d) Sigrid f. mellom 1702 og 1708, d. ca 1783

Barn i 3. ekteskap med Marit Pedersdtr:

e) Stener f. ca 1708, d. ca 1768

f) Peder i live 1718, d. før 1783

g) Anne d.e., d. ca 1762

h) Anne d.y., d. før 1783

i) Synnøve d. før 1783

 

Side 341, sp 2:

a) gift med Ørnulf Kristoffersen. (Ikkje Arnulf) f. 14/6-1916, d. 38/6-1984. Busett i Kvibu, Alta.

 

Raknes Nedre, gnr. 59:

Side 392 :

På bilde mangler 2 personer i teksten, + endel feil. Riktige navn på personer skal være:

Bak fra v.:

Liv Pedersen Raknes g. Nakken,

Ellen Tangen g. Lid Gangstad,

Magnhild Tangen g. Rønning,

Oddlaug Tangen g. Raknes,

Marry Strand Tangen,

Aslaug Tangen.

Midterste rekke fra v.:

Norunn Raknes g. Misund,

Malmfrid Orvik g. Knoph,

Åsta Tangen g. Sorthe,

Anna Orvik,

Ella Raknes g. Tangen,

Elsa Tangen g. Klauset,

Magny Tangen g. Leirstad,

Foran fra v.:

Gunvor Tangen g. Tandrevold,

Torina Tangen,

Torbjørg Orvik g. Frilset,

Milda Tangen g. Løken,

Inger Tangen g. Klokk,

Kjellaug Tangen g. Engelund.

 

Side 440, sp 1:

Peder Nikolai Steffensen, f. 4/3-1847, ......... Namnet på faren er ikkje rett. Det skal vere: kårmann Steffen Edvardsen frå Øvre Raknes. Sjå side 514, "Eldriplassen", bnr. 12. (Namnet på mora er rett.)

 

Side 451, sp 2:

Namnet på bnr. 24 skal vere Sjøtun, ikkje Sjåtun.

 

Raknes Øvre, gnr. 60:

Side 487, sp 1:

b) Karen Lovise, f. 4/1-1876 ....osv... I 1900 tente hun på Magerøy på "Neset" 54/4. Dette var ikkje hjå søstera Elen Gurine. Hun var bare 13 år i 1900, og kom til Magerøy mykje seinare og busette seg på 54/6. (Mor til Karen Lovise døydde i 1889. Ho var då 13 år og tok som eldste dotter over morsrolla til sine fire søsken fram til faren gifte seg oppatt i 1891.)

 

Side 502, sp 1: d)

Ole Mattias Selvik.... kona Beret Marie er f. 3/9-1873. (ikkje 2/9-1874) (Sjå også bind II, side 177)

 

Side 771:

I oversikta over evakuerte fra Gossen er ikkje alle komne med. Hos Rasmus Andreas Magerøy budde Hanna Oterhals med sønnene Olav og Peder = 3 stk. I Jogarden i Ugelvika hos Bernhard Ugelvik budde Engvald og Anna Rød med barna Jonas, Ole, Andreas, Ragnvald, Ingvar, Astrid og Petra = 9 stk. I Krabbevika hos Elias Krabbevik budde presten Julseth med kone og 4 born = 6 stk.

 

Feil i namnelista:

Side 803, sp 1:

Orten, Klara Sætervik, 526 + 454

Side 803, sp 2:

Orvik, Asbjørn 402, 403. Det er ikkje same person på de to sidetala. Asbjørn Olsen Orvik på side 402 er f. 1/11 1903. Asbjørn Knutsen Orvik på side 403 er f. 21/2 1940.

Side 804, sp 1:

Orvik, Klara Sætervik. Alt er feil! STRYKES!

Orvik, Klara Torine Sande side 403 + 470. (Tilsvarende på side 839, sp 1.)

Side 805, sp 1:

Orvik, Trond N. side 328, 423. Det er ikkje same person på de to sidetala. Trond N. på side 328 er f. 24/10 1909. Trond N. på side 423 er f. 25/9 1844. ("Skul-Tron")

Side 807, sp 1:

Åse Kjellaug Ugelvik Raknes er ført Åse Kjellaug Ugelvik Raknestangen. Tilsv. på side 854 sp 3

Side 814, sp. 2:

Roar Solberg er omtalt på sidene: 430, 467. Roald Solberg e