Vi har brukt ABM skrift nr 55 som oppskrift for vår digitalisering.

Vi bruker FotoStation Pro som har tilknyttet riksantikvarens opplegg for registrering av metadata.

Vi skanner med en Epson V500, men andre skannere med tilstrekkelig oppløsning kan brukes. Hvordan oppsettet for skannig skal være finnes i ABM skrift nr 55.

Vi lagrer de digitale bildene på en PC som TIFF filer og tar backup. TIFF-filene reduseres ikke ved at de blir åpnet og lagret igjen slik som for eks. JPG filer gjør.

Vi sender bildene til Digitalmuseum.no via Romsdalsmuseet der du finner det vi har lagt inn hvis du søker på MSHL