Forfattararkiv      
Arkiv over forfattarar frå Midsund kommune og det dei har skrive, anten i bokform eller publisert
gjennom hefta Lokalhistorie frå Midsund.      
         
Forfattar bøker/skriv år tema/sjanger arkiv
         
Akselvoll, Ingrid "Otrøy Auto" 2000 Samferdsel - buss LM 4
Helen        
         
Beinset, Anton Utapå øya 1942 Novellesamling Be, A 1
1894-1963     Skildrar folkelivet utapå  
Journalist,     Otrøya i begynnelsen av  
redaktør og     1900-talet.  
forfattar. Ståldraugen 1943 Fantasiroman Be, A 2
      Her er hemnen eit  
      sentralt tema.  
  Døden går på bedehus 1945 Kriminalroman  
      Handlinga er lagt til ei  
      lita øy i mellomkrigstida.  
      Her er kraftige angrep på  
      fanatisk kristendom og  
      hykling.  
  På Naustloftet med Gamle- Uri 1962 Brev  
      Brev frå Naustloftet.  
      Breva stod i Dagbladet ut  
      gjennom 1950-åra.  
      Folkelivet på Otrøya blir  
      skildra på ein humoristisk  
      måte. Her er brodd mot  
      hykling og dobbeltmoral.  
  "Utapå Øya" 1943 Tittelnovella i Utapå Øya LM 1
  "Otrøysangen"   Dikt/lyrikk LM 5
  "Na gamle skulestauå"   Dikt/lyrikk LM 5
         
Bjørnerem, "Krigsminne frå Blø" 1995 Krigen LM 3
Ingebjørg        
         
Blø, Aslaug P. "Mat i krigsår" 1995 Krigen LM 3
         
Blø, Einar "Til Oppdal for å få fangane fri" 1995 Krigen LM 3
         
Blø, Hagbart "M/S Cometa senka av tysk ubåt" 1995 Krigen LM 3
  "Engelsk båt i ly under 1995 Krigen LM 3
  Trellvikhammaren"      
  "Hvorfor farver i vasser?" 1995 Krigen LM 3
Blø, Hagbart "Tysk sauegjetar" 1995 Krigen LM 3
  "Sørmelding" 1995 Krigen LM 3
  "Rassia etter olje" 1995 Krigen LM 3
         
Blø, Mass "Barneteikningar" 1930-åra Barneteikningar Bl, M 1
1925 - 2013     Mest av Mass Blø, nokre  
Fiskar og bonde     av Margrethe Blø  
  Gardssoge 2002 Gardsoge Bl, M 2
  Blø og Bløfeten 1520 - 1999      
  Om Bløslekta og andre slekter   Slektshistorie Bl, M 3
  frå 1600-talet til i dag      
  "Kulturveka i 1982" 1982 Registrering av ting Bl, M 4
         
Blø-Klauset, "Vinterliv" 1984 Forteljing LM 1
Olianna        
         
Bolstad, Jakob "Dagboknotatar" 1995 Krigen LM 3
         
Drønnesund, "Soga om Drønnesund Notlag" 1988 Notbruk LM 2
Knut P.        
         
Fremstedal, Odd "Midsundsoldatar i krig" 1995 Krigen LM 3
  "Minnepark" 1995 Krigen LM 3
  "Bunkeren på Klauset" 1995 Krigen LM 3
  "Verdig 40-årsmarkering" 1995 Krigen LM 3
  "Vi vil alltid minnast deg, Ludvik" 1995 Krigen LM 3
         
Gangstad, Kathrin Ei reise i Midsund 2014 Skildring i tekst og bilete G, K
og P. S. Aasheim Verdas Vakraste Øysamfunn   av Midsund kommune  
         
Gangstad, "Gamlekarvisa" 2002 Dikt LM 5
Roger R.        
         
Hagset, Lorenz "Spiller du radio nå?" 1995 Krigen LM 3
  "Uvanlege lønsforhandlingar" 1995 Krigen LM 3
         
Hansen, Per "Ulykka med gravferdsbåten frå 2002 Forlis LM 3
  Magerøy i 1868"      
  "Soga om Halvard Løvik Magerøy" 2002 Forteljing LM 5
  "Ulykkeshende i 1886" 2002 Ulykker LM 5
  "En gang. Sang om uhyggelig 2002 Dikt om forlis i 1880. Av LM 5
  skjebne i 1880"   Pauline I. Selvik.  
  "Historier fra Orvik" 2002 Forteljing LM 5
  "Drengen Kjer" 2002 Forteljing LM 5
         
Heggdal, Einara Prolog 1995 Krigen LM 3
         
Heggdal, Hogne "Karamellar i lua" 1995 Krigen LM 3
         
Heggdal, "Husmor i krigstid" 1995 Krigen LM 3
Ingebjørg        
         
Heggdal, Knut "Skyting for moro skuld" 1995 Krigen LM 3
         
Heggdal, Ragna "Forening i gamle dager" 1984 Kulturhistorie LM 1
  "Frå Tautra kring 1870" 1988 Historie frå Tautra LM 2
         
Heggdal, Tobias "Tysk soldat rømde frå Klauset" 1995 Krigen LM 3
         
Heggdalsvik, "Setring på indre Otrøy i 1920- 1984 Seterliv i 1920 - 30-åra LM 1
Astrid 30-åra"      
  "Bryllaup i Heggdalsvika" 1995 Krigen LM 3
         
Hole, Georg "Midsund i oldtiden" 2000 Historie LM 4
  "Klauset slipp- og motorverksted" 2000 Næringsutvikling LM 4
  "Drama i Atlanteren" 2000 Midsundingar i uver i 1938 LM 4
  "Minneord om Olav Jenset" 2002 Minneord LM 5
         
Jenset, Ingvar "Granatnedslag på Jenset" 1995 Krigen LM 3
         
Jenset, Olav "Skipsvrak i Midsund D/S Ørland" 1940 Krigen J, O 1
1923 - 2002 "Spørjeliste for å kartleggje   Leveforholda i mellom- J, O 2
Fiskar og bonde leveforholda i mellomkrigstida"   krigstida  
  "Bjørnesoger frå Otrøya" 1984 Hist. Frå Midsund LM 1
  "Jakthytta i Sølvika" 1984 Hist. Frå Midsund LM 1
  "Med Håkon Herdebrei til 1984 Hist. Frå Midsund LM 1
  Midsund"      
  "Frå folkemedisinen" 1984 Hist. Frå Midsund LM 1
  "Kyrkjereis" 1988 Hist. Frå Midsund LM 2
  "Dua i Resbjøra" 1988 Hist. Frå Midsund LM 2
  "Mangt å minnast" 1995 Krigen LM 3
  "Skysskar i tysk fangenskap" 1995 Krigen LM 3
  "Krigsminner fra Magerøya" 2000 Krigen LM 3
  "Jakthistorier" 2000 Hist. Frå Midsund LM 4
         
Kirkeslett, Jofred "Episodar frå Midsundbygda" 1995 Krigen LM 3
  "Då Sven Sømme blei arrestert" 1995 Krigen LM 3
         
Kvam "Jordmor i krigsår" 1995 Krigen LM 3
Heggdalsvik, Elen "32 år som jordmor i Midsund" 2002 Helsestell LM 5
         
         
Løken, Oddmund Utviklinga innan fiskeria i Møre 1975 Særoppgåve i historie L, O 1
  og Romsdal ca. 1825 - 1975      
  Teknologi- og lønnsomheits- 1984 Hovudoppgåve i historie L, O 2
  utvikling i norsk fiske   1950 - 80,      
  med hovudvekt på havfiske      
         
Meringdal, Odd "Franske fangar frå Otrøya til 1995 Krigen LM 3
  Eresfjord"      
         
Midtbø, Peder "Bjørneskyttaren Sjugul Leiren" 1984 Jakthistorie LM 1
         
Misund, Alf I. "Ulovleg dans og mystisk båt" 1995 Krigen LM 3
         
Misund, Arve "Ein biolog på flukt" 1995 Krigen LM 3
  "Nytt heradstyre utpeika" 1995 Lokalstyringa under krigen LM 3
  "Ørland" 1995 Krigen LM 3
         
Misund, "Eit minne frå krigen" 1995 Krigen LM 3
Norunn O. "Skuleminne frå krigen" 1995 Krigen LM 3
         
Misund, Dei kom frå Fixdalsstranden   Slektshistorie M, N. A.
Norvald Arild        
         
Nygård, Arnet "Frå et langt liv som fiskar" 2002 Fiskeri LM 5
         
Nygård, Birger "Verdig feiring av fredsjubileet" 1995 Feiring av fredsjubileet LM 3
f. 1931 "Mektig barnemarkering" 1995 Feiring av fredsjubileet LM 3
Skulesjef i "Varnesbrua - ein bauta i stein" 2002 Dikt LM 5
Midsund 1966 - "Skulesjef i kommunen i 30 år" 2002 Skulehistorie LM 5
1996 Attanfor 2013 Diktsamling N, B 1
  Granskogen syng 2013 Roman N, B 2
      Skildrar livet i ei skogsbygd
      på Austlandet i 1930 - 40-  
      åra.  
         
Opstad, Agnar "Varnesbrua" 2002 Samferdsel LM 5
         
Opstad, Anna "Sildesjau på Midøy" 1984 Sildarbeid LM 1
f. Bjørnerem "Kvardagar i krigsåra" 1995 Krigen LM 3
1913 - 2001 Frå Rimskogen 2005 Dikt, songar og prologar O, A
      frå lokalmiljøet.  
      Ca. 1930 - 2000  
Opstad,        Anna Vølen
 Skikkar og levesett frå eldre tider i Midsund
1980
 Forteljingar, levesett. Gamle matoppskriftter
O,AV
Opstad, Ingrid "Krigsminne frå Tautra" 1995 Krigen LM 3
         
         
Opstad, Kristian Gamle Møre 1967 Om levemåte og kyst- O, K 1
1912 - 1990     kultur på Romsdalskysten  
M.a. Rektor ved     på 1800-talet.  
Fræna Gamle Møre i rit og minne 1979 Om folkelivet på Møre- O, K 2
ungdomsskule     kysten frå førhistorisk tid  
      til 1800-talet  
         
  Bygdeboka 2 1984 Fortel om fiske, jordbruk, O, K 3
  Aukra, Midsund og Sandøy   vegbygging og skule frå  
      ca. 1840 til ca. 1960.  
      Ivar Sundsbø har skrive  
      skulesoga.  
         
  Vår gamle kystkultur på 1986 Om daglegliv, ulykker og O, K 4
  Møre 2   folketru på Mørekysten  
      på 1800- og 1900-talet  
  Midsund på havet 1987 Fiskarar frå Midsund fortel O,K 5
      om fiske frå 1880-åra og  
      fram til i dag.  
      Båtregistrering frå 1900.  
      Redigert og supplert av  
      Kristian Opstad.  
         
Orborg, Trine "Ord og uttrykk frå fiskermiljøet 2002 Dialektgransking LM 5
  på Håbet/Høgset."      
         
Orten, Kåre "Gutedagar i krigstid" 1995 Krigen LM 3
         
Orvik, Harald "Minne frå krigsdagane" 1995 Krigen LM 3
         
Orvik, Mali "Minne om barndomsheimen" 1984 Barndomsminne, LM 1
      ca. 1910 -  
Orvik, Ove Midsundsk ordbok 1988 Ord og uttrykk frå O, O
      Midsund  
  "Ord og uttrykk" 1988 Artikkel. LM 2
         
Parelius, Nils "Skonnert "Neptun"s forlis i 2000 Forlis LM 4
  Mifjorden 16. nov. 1845"      
         
Petterson, Petter "Om kunsten å beile" 1969 Dikt. Opplese på opnings- LM 4
      festen for Midsundbrua  
         
Rakvåg, Kolbein "Etterrakster" 2000 Oppvekst, 1900 - LM 4
  "Gamle reiskap, frå åker til 2002 Gardsreiskap LM 5
  kvernhus"      
         
Rakvåg, Knut N. "Fra verdensutstillingen i 2000 Artikkel LM 4
  Paris i 1900"      
         
Reiten, Kjellaug "Nestebua" 1995 Artikkel LM 3
         
Ræstad, "I selvangivelsens tid" 1899 Klage på likninga i LM 4
Iver Andreas     diktform  
         
Ræstad, Peder I. "Fiske på Nordre Otrøy frå 1984 Fiskeri LM 1
1894 - 1988 1850 - 1900"      
  "Eldre gardsskipnad på Ræstad" 1988 Jordbruk - historisk LM 1
         
Rørset, Jonas "Engelsk båt senka utanfor 1995 Krigen LM 3
  Rørset"      
         
Sanden, Jarle "Etterord om Drønnesund 1988 Notbruk LM 2
  Notlag"      
         
Sandvik, Rolf "Mannen med selbuvottane" 1995 Krigen LM 3
         
Sjøvik, Iver "Utbygging av elektrisk kraft" 1995 Krigen LM 3
  "Forteljingar frå Sjøvika" 1995 Krigen LM 3
         
Sjøvik, Knut I. "Kraftblokkeventyret" 2000 Fiskeri LM 4
  "Helseprofeten" 2000 Forteljing LM 4
         
Sjøvik, Knut K. "Frå havskjera"   Om livet på kysten, Sj, K. 1
1915 - 1991     første halvdel av 1900  
Dreiv "Vesle Hans"   Forteljing frå barndommen Sj, K. 2
kofeksjons- "Sør-Aukra i slutten av 40-åra" 2000 Historisk artikkel LM 4
fabrikk "Avisutklipp, talar og skriv"   1900-talet Sj, K. 3
ca. 1946 - 65 "Politisk testamente: 1969 Historisk artikkel Sj, K. 4
Ordf. 1960 - 69 Attersyn etter 20 års politisk      
  arbeid i Sør-Aukra og Midsund"      
         
Sjøvik, Odd Kjell "Skyssgodtgjørelse" 1995 Krigen LM 3
         
Solholm, Jon "Eit minne frå siste krig" 1988 Krigen LM 2
         
Solholm, "Skreddar-Iver og syskeni hans" 1984 Forteljing LM 1
Kristoffer        
         
Solholm, Ole I. "Det har vore bjørn på Otrøya" 1984 Bjørnehistorie LM 1
  "Eit og anna frå ein av Ræstad- 1984 Lokalhist. LM 1
  gardane for 100 år sidan"      
         
Solholm, Ole I. "Nokre gards- og stadnamn på 1984 Gards- og stadnamn LM 1
  Otrøya"      
  "Veg rundt Otrøya" 1988 Samferdsel LM 2
  "Shristopher Syvertsen Sølvik" 1988 Forteljing LM 2
  "Sauesanking på Otrøya i gamle 1988 Sauesanking LM2
  dagar"      
  "Fjellminne frå innsida av Otrøya" 1988 Forteljing LM 2
  "Bergingsmenn" 2000 Forteljing LM 4
         
Sorte, Kåre "Erindringer fra min oppvekst på 2002 Oppvekst 1940 - 50 LM 5
  1940- og 50-tallet"      
  "Ukjent lik funnen på Rørset" 2002 Forteljing LM 5
         
Storvik, Jonas "Sildenøter på Midøya" 1988 Notbruk LM 2
  "Bryllaupsskikkar i gamle dagar" 1988 Bryllaupsskikkar LM 2
         
Stormyr, Pauline "Peder Elias Aa Drønnesund" 1984 Forteljing LM 1
         
Stølen, Jon "Opplevingar om bord i 1995 Krigen LM 3
  M/S Sjøvik"      
         
Stølen, Oskar "Verre at Adolf Hitler hadde 1995 Krigen LM 3
  plattfot"      
         
Sundsbø, Alf Minne 1980 Forteljingar frå eige Su, A 1
1910 - 1985     barndoms- og ungdomsliv  
Lærar, Gutedagar 1981 Fortel om fiske, gardsards- Su, A 2
skulestyrar og     arbeid og levemåten på  
skuleinspektør     Nord-Vestlandet kring  
      1925  
  "Tre forteljingar" 1984 Forteljing LM 1
  "Hols-kvernene i Rakvåg" 1988 Mjøl-kverner LM 2
  "Kvernhuset i Heggdalsvika" 1988 Kvernhus LM 2
         
Svinset, Ingolf "Minner"   Sjølvbiografi. Sv, I.
1898 - 1978     Fortel om oppvekst og  
Lærar     ungdomsår, om ulike  
Skuleinspektør     jobbar, om krigen i  
i Midsund     Trøndelag, om tilværet  
1963 - 1966     som flyktning i Sverige  
      og om "lærarfronten"  
      under krigen  
         
Svinnset, Konrad I smeltande eld 1975 Forteljing, fiksjon Sv, K.
         
         
Sømme, Sven "På flukt over fjella i 1944" 1995 Krigen LM 3
  "Brev til Elen Kvam Heggdalsvik" 1995 Krigen LM 3
         
Sønderland, "Frå tvangsteneste ved eit batteri 1995 Krigen LM 3
Oskar til "fridom" i ei berghole"      
         
Tangen, Aslaug " Dramatisk fiskevasking" 1995 Krigen LM 3
         
Ugelvik, "Sagt på kyrkjebakken" 1984 Forteljing LM 1
Bernhard "To tyske flystyrt" 1995 Krigen LM 3
         
Ugelvik, Jon "Fra et langt liv til sjøs" 2000 Sjømannsliv LM 4
         
Ugelvik, Trygve "Framande menn i høystålet" 1995 Krigen LM 3
  "I open båt" 1995 Krigen LM 3
         
Vølen, Arvid Krigsminne frå 1940 1984 Krigen V, A
         
Woll, Astrid Midsundstraumen 2012 Dykking og fotografering W, A
f. 1949 Livet gjennom årstidene   under vatn dannar grunn-  
Marinbiolog     grunnlaget for boka.  
og forskar     Klare og vakre bilete!