Dette materialet fikk vi av Kjell Bjørnerem som var siste

formann i Rakvåg vassverk før det gikk inn

i Midsund Vassverk.

001 Rakvåg Vassverk
Medlemskartotek 1
Arkivkort i mappe
 
002 Rakvåg Vassverk
Medlemskartotek 2
Arkivkort i mappe
 
003 Rakvåg Vassverk
Medlemskartotek 3
Håndskrevet protokoll
 
004 Rakvåg Vassverk
Brevjournal 1960-1968
Håndskrevet protokoll
 
005 Rakvåg Vassverk
Møtebok 1952 - 1972
Håndskrevet protokoll
 
006 Rakvåg Vassverk
Møtebok 1996-2015
Håndskrevet protokoll
 
007 Rakvåg Vassverk
Kassabok 1956-1069
Håndskrevet protokoll
 
008 Rakvåg Vassverk
Kassabok 1970-1983
Håndskrevet protokoll
 
009 Rakvåg Vassverk
Kassabok 1985-1993
Håndskrevet protokoll
 
010 Rakvåg Vassverk
Hovedbok 1973-1977
Håndskrevet protokoll
 
011 Rakvåg Vassverk
Hovedbok 1978-1988
Håndskrevet protokoll
 
012 Rakvåg Vassverk
Hovedbok 1989-1992
Håndskrevet protokoll
 
013 Rakvåg Vassverk
Dok. i A4 ringperm
1956-1978
 
014 Rakvåg Vassverk
Dok. i A4 ringperm
1961-1984
 
015 Rakvåg Vassverk
Dok. i A4 ringperm
1971-1989
 
016 Rakvåg Vassverk
Dok. i A4 ringperm
2013-2014
 
017 Rakvåg Vassverk
Blå innstikksperm
Arbeidsgiverdok.
 
018 Rakvåg Vassverk
Enkel ringmappe
Vedtekter mm
 
019 Rakvåg Vassverk
Hvit folder
Anbud og diverse
 
020 Rakvåg Vassverk
Hvit folder
Arbeidsgiverdok
 
021 Rakvåg Vassverk
Hvit folder
Diverse dok.
 
022 Rakvåg Vassverk
Bunt med dok.
Mest 1950-talet
 
023 Rakvåg Vassverk
Eske: kvitteringsblokker,
          bankbøker