Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 
Arkiv over handskrivne bøker og protokollar
 
Stor bokstav fortel kva skåp boka står i. Talet fortel kva nummer laget har i arkivet.
Liten bokstav fortel om boka si plassering i laget.
Lagets namn Skap Tittel   Årstall
Raknes Ungdomslag A1a Møtebok   1925-51
  A1b Handskrive bladLuren   1929-49
         
Ræstad Ungdomslag A2a Møtebok   1896-1920
  A2b Møtebok   1921-29
  A2c Møtebok   1930-39
  A2d Møtebok   1941-58
  A2e Handskrive blad Fram   1926-33
  A2f Handskrive blad Fram   1936-45
  A2g Handskrive blad Haugtussa   1933-39
         
Heggdal Ungdomslag A3a Handskrive blad Ivar   1913-19
  A3b Handskrive blad Ivar   1920-27
  A3c Handskrive blad Ivar   1928-35
  A3d Handskrive blad Ivar   1935-40
  A3e Handskrive blad Ivar   1949-58
  A3f Handskrive blad Ivar   1959-64
  A3g Handskrive blad Liv   1928-46
  A3h Handskrive blad Liv   1931-35
  A3i Handskrive blad Liv   1935-39
  A3j Handskrive blad Liv   1940-44
  A3k Handskrive blad Liv   1945-54
  A3l Handskrive blad Liv   1955-63
  A3m Møtebok   1913-31
  A3n Møtebok   1946-61
  A3o Kassabok   1913-39
  A3p Kassabok   1940-62
         
Ugelvik-Akselvoll- A4a Handskrive blad Tidartrøyt   1933-37
Magerøy Ungdomslag A4b Handskrive blad Tidartrøyt   1938-42
         
Nordre Midøy A5a Handskrive blad Tidartrøyt   1935-69
Ungdomslag "Framgang" A5b Handskrive blad Tidartrøyt   1941-66
  A5c Møtebok   1932-42
  A5d Årsmeldingar   1927-66
  A5e Møtereferat   1912-19
  A5f Kassabok   1946-47
  A5g Medlemsbok   1947-66
  A5h Handskrive blad Tidartrøyt   1919-23
  A5i Handskrive blad Tidartrøyt   1924-27
  A5j Handskrive blad Tidartrøyt   1927-34
  A5k Møtebok   1919-30
         
Nordre Midøy A6a Møtebok   1999-2003
Bygdelag        
         
Søre Midøy Ungdomslag A7a Møtebok   1904-31
"Ljosglimt" A7b Møtebok   1932-94
''Ljosglimt'' A7c Handskrive blad   1936-47
         
Akselvoll-Misund A8a Medlemsbok   1936-55
Avhaldslag "Lauvsprett"        
         
Nord-Heggdal A9a Handskrive blad   1948-51
Avhaldslag "Arne"        
Barneavhaldslag A9b Møtebok   1947-58
"Vårblomen"        
         
Nordre Midøy A10a Handskrive blad   1925-42
Avhaldslag "Framtidsvon"        
         
Nord-Heggdal A11a Møtebok   1950-59
Husmorlag A11b Møtebok   1960-82
  A11c Møtebok   1983-92
  A11d Postsparebankbok   1956-95
  A11e Kassabok   1950-76
  A11f Handskrive blad Tuntreet   1951-56
  A11g Handskrive blad Tuntreet   1956-67
  A11h Handskrive blad Tuntreet   1967-78
  A11i Handskrive blad Tuntreet   1978-91
  A11j Møtebok   1992-93
         
Midsund Husmorlag A12a Husmorbladet   1956-77
         
Akselvoll og Ugelvik A13a Kassabok   1937-70
Fiskarlag A13b Kassabok   1937-69
         
Midøy Fiskarlag A14a Møtebok   1936-61
  A14b Møtebok   1961-65
  A14c Rekneskapsbok   1937-71
         
Nord-Heggdal Fiskarlag A15a Møtebok   1938-70
  A15b Medlemsbok   1938-70
  A15c Medlemsbok   1948-70
  A15c Rekneskapsbok   1948-70
         
         
Ugelvik-Akselvoll- A16a Møtebok   1970-84
Misund Fiskarvenner        
         
Takstforretning A17a Assuranse for fiskefartøy   1903-16
         
Akselvoll og Ugelvik A18a Møtebok   1944-70
Indre sjømannsmisjons- A18b Møtebok   1984-2003
foreining A18c Kassabok   1945-81
         
Magerøy A19a Møtebok   1945-75
Kvinneforeining A19b Møtebok   1975-96
  A19c Medlemsbok   1987-98
  A19d Kassabok   1944-98
  A19e Kassabok   1945-96
         
Sør-Heggdal A20a Møtebok   1905-48
Kvinneforeining A20b Møtebok   1948-54
  A20c Møtebok   1955-64
  A20d Møtebok   1964-74
  A20e Kassabok   1951-87
         
Akselvoll og Ugelvik A21a Møtebok   1925-63
NSSR "Havhug" A21b Møtebok   1963-79
  A21c Kassabok   1925-55
  A21d Kassabok   1956-87
  A21e Flaggmerke    
  A21f Medlemsbok   1953-87
         
Midsund Rednings- A22a Møtebok   1970-89
foreining "Storflua" A22b Møte-og rekneskap   1981-89
         
Raknes-Rakvåg        
Redningsforeining "Bluss" A23 Møtebok   1946-2000
         
         
Raknes A24a Møtebok Raknes Byggelag   1951-64
Samyrkelag A24b Kassabok Raknes Byggelag   1951-63
  A24c Møtebok   1948-73
  A24d Møtebok   1973-84
  A24e Rekontro for kundar   1953-59
  A24f Formjøl   1956-58
  A24g Lønningsbok   1959-62
         
Nordre Midøy A25a Rekneskapsbok   1948
Samyrkelag A25b Skjøte til Tryggstad Byggelag   1948
  A25c Oppgjør på sameiga   1974
  A25d Skjøte til Arnet Nygård   1974
         
"Dur og Moll" A26 Møtebok   1960-66
Mål: Arbeide for Midsund        
Musikk-korps        
         
Ofringane i Otrøy Kyrkje A27 Kassabok   1947 - 66
         
Folkeboksamlinga A28 Utlån   1946-68
         
Elektrisitetsutbygginga A29 Møtebok   1935
på Midøya        
         
Veganlegget A30a Lønningsbok   1953-54
Vølen-Bjørnerem A30b Lønningsbok   1953-54
  A30c Rekneskapsbok   1953-67
  A30d Akkordbok   1953-54
  A30e Rekneskapsbok   1953-56
  A30f Rekneskapsbok   1953-58
  A30g Kontibok   1953-57
         
Fridtjof Godøs eftf. A31a Reskontro   1930-40
  A31b Reskontro   1947-53
  A31c Reskontro   1958-60
  A31d Nybygget på Kjøpstad   1958-59
  A31e Kassabok   1948-52
  A31f Kassaoppgjørsbok    
         
"Frå Rimskogen" A32 Songar-proplogar-dikt   1929-2003
    frå Midsund    
         
Astrid Heggdalsvik A33 Setring på indre Otrøya   1920-30
         
Otrøy Husmorlag A34 Handskrive blad   1951-56
         
Arvid Vølen A35 Båtførarkurs    
         
"Haakon" (båt) A36 Rekneskap   1903
    Eigarar:    
    Lars P. Høgset, Johan J.P. Høgset    
    Petter J. Høgset, Peder P. Høgset    
         
Emilie Finnøy A37a Minnebok   1902
  A37b Minnebok   1902-03
  A37c Minnebok   1904
         
Elias Krabbevik A38 Notatbok   1885-1905
         
Nordre Otrøy Fiskarlag A39a Møtebok   1951-73
         
Skuleprotokoll (dagbok) B1a For Nord-Heggdal,   1862-75
    Sør-Heggdal og Tautra    
  B1b For Nord-Heggdal,   1872-1906
    Sør-Heggdal og Tautra    
  B1c For Nord-Heggdal,   1880-1913
Skuleprotokoll (dagbok)   Sør-Heggdal og Tautra    
  B1d For Nord-Heggdal,   1882-1918
    Sør-Heggdal og Tautra    
  B1e For Nord-Heggdal,   1906-1920
    Sør-Heggdal og Tautra    
  B1f For Nord-Heggdal   1895-1917
  B1g For Nord-Heggdal   1916-1960
  B1h For Nord-heggdal   1920-1961
         
Krinsmøteprotokoll B2 For Nord-Heggdal   1890-1965
         
Forhandlingsbok for B3 For Nord-Heggdal   1919-37
kommiteen for        
kommuneval        
         
Forhandlingsbok for B4 For Jenset krins   1921-36
stemmestyret        
         
Midsund sogenemnd B5 Møtebok   1977-2002
         
Assuranse av hest og B6a Otrøy og Midøy heste- og   1910-43
storfe   ku-assuranse-forening    
  B6b Rekneskapsbok for   1910-30
    hesteavdelinga    
  B6c Rekneskapsbok for   1930-60
    hesteavdelinga    
  B6d Kassabok for hesteavdelinga   1916-33
  B6e Kassabok for hesteavdelinga   1933-68
  B6f Kasabok for storfeavdelinga   1910-24
  B6g Kassabok for kuavdelinga   1923-25
  B6h Rekneskap for storfeavdelinga   1916-24
  B6i Bunke med brev    
         
Havnegangskommisjonen B7 Oterøens   1920-55
(fjellbeite)   Havnegangskommisjon    
         
Akselvoll skulekrins B8a Div.brev 1900 og vidare   1902
  B8b Særskatt på Akselvoll skulekrins    
    Utdrag av protokoll   1920-30
         
Norske Kvinners C1a Otrøy helselag   1920-33
Sanitetsforening   Stifting - møtebok    
(NKS) C1b Otrøy helselag   1920 - 33
  C1c Otrøy helselag   1920-29
    Rekneskapsbok    
  C1d Otrøy sanitetsforening   1957-68
    Møtebok    
         
NKS C1e Otrøy sanitetslag   1969-75
    Møtebok    
  C1f Midsund yngre sanitet   1957-66
  C1g Midsund eldres   1959-83
    sanitetsforening    
  C1h Midsund lokallag av NKS   1959-62
    "Sett og Hørt"    
  C1i Møtebok for Raknes krins   1945-62
    av Otrøy helselag    
  C1j Raknes sanitetslag    
    Kassabok   1954-90
  C1k Rekneskapsbok   1928-35
  C1l Rekneskapsbok   1941-45
  C1m Rekneskapsbok   1949-54
  C1n Rekneskapsbok   1965-67
  C1o Rekneskapsbok   1968-71
  C1p Raknes sanitetslag, møtebok   1979-99
  C1q Otrøy helselag, møtebok   1931-57
  C1r Otrøy sanitetslag, møtebok   1975-93
  C1s Otrøy sanitetslag, møtebok   1993-2001
  C1t Otrøy sanitetsforening    
    Årsmeldingar og rekneskap   1956-76
  C1u Otrøy sanitetslag    
    Kontrollstasjonen for svangre,    
    småbarn og spedbarn. Midsund   1942-56
  C1v Otrøy sanitetslag. Helsehuset   1953-55
         
Midsund blandakor D1a Møtebok   1973-77
  D1b Møtebok   1977-84
  D1c Møtebok   1984-94
  D1d Møtebok   1995-2005
  D1e Møtebok   2005-2009
  D1f Møtebok for arrangementkom.   1994-2009
  D1g Notar    
  D1h 10-årsjubileum   1983
  D1i Historikk    
  D1j Rekneskapsbok   1974-99
         
Midsund jentekor D2a Diplom frå NRK   1966
    for deltaking i korkonkurranse    
         
Midøy Gammaldanslag D3a Møtebok   1974
         
Miøy Husmorlag D4a Kassabok   1950-1983
  D4b Møtebok   1953-1980
  D4c Møtebok   1980-1983
  D4d Solglytt handskrive medlemsblad   1960-1974
         
Kviks Notlag (Småkarænj) D5a Kassabok   1924-1963
         
Dryna Husmorlag E1a Styremøter   1951-82
  E1b Møtebok   1951-1964
  E1c Møtebok   1965-1981
  E1d Møtebok   1982-2013